Verslag 2de werkdag: zaterdag 18/11/2006

Zaterdag 14 uur. We waren weer paraat op de plaats waar we de komende maanden hopelijk nog veel archeologisch plezier gaan beleven. Wie was er allemaal? Hubert en ik natuurlijk; Mimi stond ons al op te wachten en Marc en Willy waren ook present. Later op de middag kwamen ook Walter en zoon Jan Willem ter plaatse. Wat stond er op het programma? De pers kwam ons die dag een bezoekje brengen om enkele foto’s te maken. En verder werd er natuurlijk verder gepuzzeld met de scherven. Het duurde niet lang of Marc kon een viertal scherven samen brengen waardoor een opstand van een voet vorm kreeg. Het is wel niet gemakkelijk werken omdat we alles per doos inventariseren. Nu is het steeds heen en weer hollen met scherven. Hierover ga ik met Patrick Monsieur (U.Gent) eens overleggen. Of we niet mogen inventariseren en composeren per soort aardewerk. Dit zou heel wat gemakkelijker werken zijn. Nu, we laten ons zeker niet ontmoedigen en doen verder op de ingeslagen weg. Moeilijk gaat ook. Ik wacht op antwoord van Patrick voor we de dozen gaan mengen. De werkzaamheden zijn gestopt rond half zes. Volgende keer drinken mee want op het einde wordt het wel dorstig

Willy en Hubert bij het verspreiden van het materiaal.

Willy en Hubert bij het verspreiden
van het materiaal.