Verslag 3de werkdag: zaterdag 25/11/2006

Zaterdag 14 uur, de vaste afspraak om de werkzaamheden aan te vatten in ons reeds vertrouwde omgeving in het museum. Zelf kon ik om familiale reden onmogelijk aanwezig zijn. Hubert en Johny die wel paraat waren, stonden in voor de werkzaamheden en voor de ontvangst van eventueel nieuwe geïntresseerden. Zoals afgesproken was Patrick Monsieur ook aanwezig om nog verdere richtlijnen te geven. Zo is er afgesproken om de ingeslagen weg te blijven volgen en te werken per doos, dus geen vermenging van materiaal uit verschillende dozen. De refitting werd aangevat en zij slaagden erin om weer enkele scherven uit het ganse pakket aan elkaar te laten passen. Zeker een goede zaak. Die namiddag kwam ook Jelle ter plaatse, een tweedejaarsstudent archeologie aan de Universiteit Gent. Hij had ons in de loop van de voorbije week gecontacteerd met de vraag om mee te werken aan deze inventarisatie. Deze hulp werd zeker in dank aanvaard en wij hopen Jelle nog meerdere malen te mogen begroeten. Ook heeft Patrick er ons op gewezen dat de refitting van de vaas (of kruik) van verleden week wel ok was, maar dat we geen goede tactiek hadden gebruikt om het geheel samen te houden. Zeker ik had moeten weten dat dit niet volgens de regels van de kunst was, maar in mijn euforie was ik dit even uit het oog verloren. In ieder geval zullen we dit euvel rechtzetten. Er is zeker niets verloren of beschadigd, enkel de verkeerde werkwijze. Natuurlijk hebben we ook nog niet alle nodige materialen ter plaatse. Dat is een opdracht voor volgende week. Medewerkers op de derde werkdag: Hubert, Johny, Willy, Patrick, Jelle en Walter.

Willy, Jelle en Walter luisteren aandachtig naar de uitleg van Patrick.

Willy, Jelle en Walter luisteren aandachtig
naar de uitleg van Patrick.