Structuur van het heiligdom

Toen in 1950 prof. dr. J. S. De Laet een grootschalig onderzoek verrichtte naar de muur die het jaar daarvoor was gevonden kon hij de structuur van het Gallo-Romeinse heiligdom vastleggen. De muur (temenos) was trapeziumvormig met een lengte van 23 m en een breedte van 15 m. De benen van het trapezium maten 48 m. De fundamenten van de muur bestonden uit blokken zwarte Doornikse kalksteen. Van de zuidoosthoek ontbraken muurresten, wellicht was daar de doorgang gesitueerd. In het midden van de omheinde temenos vond De Laet nog meer muurresten. Deze hadden een bijna vierkante vorm en waren oostelijk georiënteerd (een afwijking van 17° van het magnetische noorden). De afmetingen bedroegen: 6,75 m (O), 6,85 m (N), 6,60 m (W), 7,10 m (Z). Binnen dit vierkant dat de ruimte van de cella (heiligste ruimte) vormde bevonden zich nog muurresten. In het midden van de oostgevel was een opening van 1,20 m breed. Vermoedelijk was dit de ingang van de tempel. In de westgevel zat een opening van ongeveer 60 cm waarvan men dacht dat dit een tweede ingang was die toegang gaf tot een klein vertrek van 2 m op 2 m. Vanuit dit vertrek was een andere doorgang naar de cella. Over deze tweede ingang is er nu nog steeds discussie. De steenblokken van de fundering van het heiligdom bestonden uit op elkaar gestapelde blokken Balegemse zandsteen. Deze was niet samengehouden met mortel maar met aangestampte aarde. Verder zaten er verspreid stukken Doornikse kalksteen tussen en grote stukken tegulae. Boven deze funderingen van ongeveer 80 cm tot 1 m hoog, werd verder gebouwd met houten planken en balken. De aanwezigheid van een groot aantal nagels en ijzeren haken wijzen daarop. De dakbedekking bestond uit tegulae en imbrices, deze werden in grote getallen teruggevonden. Binnen de omheining en in de cella zelf werden er nog offerkuilen aangetroffen. Er zijn geen sporen aangetroffen van een zuilengalerij wat dit tempelgebouw onderscheidt van een Romeinse tempel. Over de inhoud hiervan zal ik het hebben in een latere blog. (Voor een ruimere beschrijving kan men terecht in de brochure “Hofstade onder de archeologische loep” uitgegeven door de HK Denderland). Deze brochure is ook te koop in het museum.

Een interpretatie op maquette van hoe de site Steenberg er vermoedelijk heeft uitgezien.

Een interpretatie op maquette van hoe de site
Steenberg er vermoedelijk heeft uitgezien.