Logboek 16/12/2006: 5de werkdag

Locatie: “Oud Hospitaal”, Stedelijk Museum Aalst

Tijdstip: 14u – 18u

Aanwezigen: Hubert Timmerman, Romain De Moor, Jozef Avoux, Jelle Van Den Bergh, Walter Callebaut.

Werkzaamheden: Refitting scherven. Opzoekingen naar achtergebleven materiaal in de museumreserve. Openspreiden van scherven.

Suggestie: Het reeds aanwezige materiaal zo spoedig mogelijk onderzoeken en nummeren zodat kan overgegaan worden tot vergelijking met nieuw materiaal. Problematiek van het te gebruiken opbergingsmateriaal bespreken met An of Luc.