Verslag 7de werkdag: zaterdag 06/01/2007

Zes januari, eerste zaterdag van 2007. Eindelijk kunnen we weer naar onze vertrouwde zolder waar het inventarisatiewerk op ons ligt te wachten. Terwijl de stad zich volpropt met soldenjagers die gehaast door de mistige regen van winkel naar winkel lopen, verdwijnen wij op onze eenzame en rustige locatie. Na een warme begroeting van de mensen van het onthaal en de beste wensen gaan we aan het werk. We, dat zijn Romain en Hubert, want die eerste werkdag van het jaar hebben nog vele mensen van onze groep familiale verplichtingen. Toch niet getreurd want vandaag komt Patrick Monsieur ter plaatse om een verder werkschema voor 2007 op te maken. Eerst worden alle refittingresultaten aan hem voorgelegd. Ze krijgen onmiddellijk zijn welgemeende felecitaties: hier wordt degelijk werk afgeleverd. Nadien laten wij hem de verloren gewaande stukken zien. Zijn aandacht gaat vooral uit naar de stukken afkomstig van de kleine site op het Lindeveld nabij de Blekte: identiek hetzelfde materiaal als de site Steenberg, dezelfde kookpotten en gelijkaardig aardewerk van dezelfde periode. Deze twee sites kunnen zeker aan elkaar gelinkt worden. Na deze overwegingen gaan we over tot een kleine werkvergadering waarop voorgesteld wordt dat er wordt doorgewerkt aan de refitting en dat de dozen genummerd worden, want we blijven natuurlijk doorwerken per doos. De scherven zullen in potlood het nummer van hun doos krijgen. Op deze manier kunnen wij zonder veel moeite de scherven van de ene doos linken met materiaal uit dozen met een ander nummer. Verwisselen is uitgesloten. Van het kleinere schervenmateriaal van de urnetjes type Holwerda 37A zullen we vooral verder werken met de versierde scherven en zo een doorgedreven eerste schifting houden naar een bepaalde groep van voorwerpen toe. Dit lijkt omslachtig maar is doeltreffend. Patrick maakt de opmerking dat er twee opvallende groepen schervenmateriaal afwezig zijn: deze van de dolia’s (voorraadpotten) en de mortaria (wrijfschalen). Inderdaad, ondanks dat er in de tentoonstellingskasten twee scherven aanwezig zijn, ontbreken zij volledig in de voorraad waarover wij beschikken. Al vlug besluiten we om terug in de archiefkasten te duiken. Ondertussen heeft onze trouwe bondgenoot Walter zich ook aangemeld. Ook zijn archeologische microbe was niet meer te bedwingen. Kast na kast schuimen we af op zoek naar sporen van deze ontbrekende schakels. Na een klein uurtje duikt er een doos op waarin scherven van dolia’s en mortaria te voorschijn komen. Natuurlijk zonder inventarisatienummer of locatie, MAAR met een enveloppe gericht aan de Heer DE BROUWER J, KERKSTRAAT. De wetenschap dat onderpastoor De Brouwer ten tijde van de opgravingen in de Kerkstraat woonde, laat ons toe zwaar te vermoeden dat deze stukken afkomstig zijn van Hofstade. Nader onderzoek zal dit verder moeten uitmaken. Ondertussen werd het de hoogste tijd dat Patick ons verliet. Hij had nog andere archeologische verplichtingen. Ook voor ons liep deze werkdag ten einde. En toen de zoldermotten rond 18u terug op aarde nederdaalden, gingen zij met een voldaan gemoed huiswaarts, in gedachte het idee koesterend dat ze mischien weer een ontbrekende schakel hebben kunnen toevoegen aan dit lovend project.

 
2007-01-06 1168122829

Patrick en Romain in volle overleg over de toe te passen werkwijze.

2007-01-06 1168122925

De bewuste enveloppe gericht aan De Brouwer die werd teruggevonden tussen het ontbrekende schervenmateriaal van dolia’s en mortaria.