Verslag 8ste werkdag: zaterdag 13/01/2007

Weer zaterdag, 14u. We zakken af naar ons arendsnest in het ons vertrouwde stadsmuseum. Bij het binnenkomen staat Willy ons op te wachten. Aan het onthaal worden we zoals steeds warm onthaald door de mensen van dienst. Er is echt al een vriendschapsband ontstaan tussen ons. Wij danken dan ook veel aan deze mensen die ons steeds bereidwillig helpen als we iets te vragen hebben. Vandaag is Ann De Block aanwezig aan de balie zodat we enkele praktische zaken kunnen afspreken. Een van de eerste taken die we vandaag gaan doen is het materiaal dat we het laatst hebben gevonden en waarvan we vermoeden dat het ook afkomstig is van Hofstade, toetsen aan dito materiaal dat in de tentoonstellingskasten ligt. Hubert neemt deze taak ter harte en na wat gepruts om de kasten open te krijgen, begint hij onmiddellijk aan de refitting van deze materialen. Willy gaat op zoek naar een scherf terra nigra om deze ook te linken aan een schaal die in de kast ligt. Ikzelf heb me voorgenomen om eerst alle dozen te nummeren en een beetje orde op zaken te stellen op de verschillende werklocaties. Na enkele minuten horen we de eerste vreugdekreet van Hubert. Hij is er bijna onmiddellijk in geslaagd om een gevonden scherf te linken aan een scherf uit de tentoonstellingskast. Nu hebben we de zekerheid dat de gevonden doos met scherven afkomstig van een mortarium van Hofstade is. Kort daarop kan hij reeds een volgende scherf refitten. Uiteindelijk slaagt hij er in om een zestal scherven van twee verschillende mortaria te composeren. Tot hier toe is dit het mooiste resultaat wat de refitting heeft opgebracht. We besluiten om terug de reserves in te duiken om de laatste dozen die er nog staan te controleren. Bingo, de eerste doos die ik open doe zijn resten van mortelspecie met weerom een enveloppe gericht aan onderpastoor De Brouwer met de vermelding Steenberg. De verrassingen blijven uit de kast vallen. Walter is ons ondertussen komen vervoegen en gaat door met het werk aan de terra sigillata. Willy is er ondertussen in geslaagd om twee scherven van grijs aardewerk aan elkaar te puzzelen, maar is er helaas niet in geslaagd om de scherf terra nigra terug te vinden. Deze zal zeker nog boven water komen. Ondertussen heb ik alle dozen kunnen nummeren van HOF 1 tot HOF 17. Ook heb ik een ruwe inventarisatie van de inhoud gemaakt. Om de dag te eindigen ben ik begonnen met het ijzermateriaal te reinigen, want dat was echt een rommelpot. Daarmee hebben we ook op dit materiaal een betere kijk. Volgende week moet er zeker gewerkt worden aan doos 1 en 2 met de ontelbare scherven afkomstig van de votiefurnen. Na deze vruchtbare namiddag dalen de zoldermotten weer af om zich opnieuw een week in de dagelijkse sleur te storten.

 
Hubert aan het werk bij de refitting van de gevonden scherven en het materiaal uit de vitrinekast.

Hubert aan het werk bij de refitting
van de gevonden scherven en
het materiaal uit de vitrinekast.

 
Een betere kijk op één van de twee mortaria, links een scherf die aansluit op het reeds gekende materiaal.

Een betere kijk op één van de twee mortaria,
links een scherf die aansluit op het reeds
gekende materiaal.