Het prille begin

Toen ik in het najaar 2003 toetrad tot het bestuur van de HK Denderland nam ik me als amateur-archeoloog voor de archeologische geschiedenis van de gemeenten Hofstade en Gijzegem tot op de bodem uit te spitten en zo ook mijn steentje bij te dragen tot de introductie van de archeologie binnen de heemkundige kringen. Al gauw besefte ik dat in onze eigen gemeente de geschiedenis van de opgravingen op de Steenberg van het Gallo-Romeins heiligdom enkel nog voortleefde bij de ouderen. Een opfrissing van dit gebeuren kon dus zeker geen kwaad. Op 31/01/2004 organiseerde de HK Denderland een uitstap naar het museum “Het Pand” te Gent. Ik wist op voorhand dat daar in de afdeling archeologie aandacht werd geschonken aan de opgravingen van Steenberg. Ik was verbijsterd toen ik vaststelde dat veel deelnemers aan de uitstap verwonderd waren over de archeologische schatten van Hofstade. Dit was de aanzet en het startschot om binnen de kring zeker rond dit thema verder te werken. Al gauw rees het idee om een algemene inventarisatie te maken van de voorwerpen gevonden op de locatie. Hubert en ik namen ons voor om op onderzoek uit te trekken. Zonder op voorhand te weten in wat voor een avontuur we zouden terecht komen…

 
De groep deelnemers aan de uitstap naar het museum "Het Pand" te Gent op 31/01/2004.

De groep deelnemers aan de uitstap naar het
museum “Het Pand” te Gent op 31/01/2004.

 
Aandacht voor de archeologische schatten van Steenberg in de tentoonstellingkasten.

Aandacht voor de archeologische schatten
van Steenberg in de tentoonstellingkasten.