Eerste waarnemingen

Zoals vermeld in voorgaand bericht is het de bedoeling om de geschiedenis van de site Steenberg volledig te herzien en trachten ontbrekende en vage gegevens toe te voegen aan deze belangrijke periode uit de plaatselijke geschiedenis. Ook om misverstanden en verkeerde interpretaties van de volksverhalen en situaties opgetekend tijdens de periode van de opgravingen recht te zetten. En ook om nog ongekende verhalen te ontdekken. Daarom was onze eerste bekommernis de locatie van de site ten velde grondig te leren kennen en de ligging en omgeving volledig in ons op te nemen. Een betere gids als Willy Van Paepeghem konden wij ons niet voorstellen. We contacteerden de huidige eigenaar, Frans Roels, familie van landbouwer G. Van Gijseghem die toen eigenaar was van de hoeve. In het vroege voorjaar 2004 begaven we ons ter plaatse om de nodige waarnemingen te doen. Het was ook die dag dat de eerste ideeën naar boven kwamen om een grootschalige tentoonstelling over deze site te laten plaatsvinden. Hierover meer in volgende berichten. Een week na deze waarnemingen hadden Hubert en ik het genoegen om kennis te mogen maken met Cecille Van Gijseghem. De dochter van G. Van Gijseghem. Deze kranige dame wist ons reeds nieuwe gegevens te vertellen aangaande deze gebeurtenissen. Met deze nieuwe informatie in ons achterhoofd waren we nog vaster besloten om dit project te laten slagen.

Huidige toestand van het veld waar het fanum werd opgegraven.

Huidige toestand van het veld waar
het fanum werd opgegraven.

   
Het veld waar de kleine villa werd gevonden. Achteraan voor de rij bomen vloeit de Vondelbeek.

Het veld waar de kleine villa werd gevonden.
Achteraan voor de rij bomen vloeit de Vondelbeek.