Eerste fotoarchivering

Onze volgende stap was contact opnemen met de conservator van het “Oud Hospitaal”, het Stedelijk Museum van Aalst. We wisten dat het grootste gedeelte van het materiaal opgegraven door onderpastoor De Brouwer zich op deze locatie bevond. En we hadden het vermoeden dat niet al deze artefacten tentoon waren gesteld in de twee tentoonstellingskasten van de archeologische afdeling van het museum. Reeds na de eerste ontmoeting met de stadsarcheologe Ann De Block en conservator Luc Geeroms verliepen de eerste contacten vlot. We voelden aan dat deze mensen dit project wel zagen zitten. Ze verleenden hun volledige steun. Na de juiste afspraken te hebben gemaakt, was het zover. Op een zaterdag in het voorjaar van 2004 gingen we over tot de eerste fotosessie. Hier werd alle materiaal gefotografeerd dat in de tentoonstellingskasten lag. Bij de 4 volgende sessies werd het materiaal uit de reserves gefotografeerd. Achteraf bleek er veel meer materiaal aanwezig te zijn dan men zelf vermoedde.

Hubert bestudeert de gladius voor een exacte foto-opname.

Hubert bestudeert de gladius voor
een exacte foto-opname.

 
Hubert bestudeert de gladius voor een exacte foto-opname.

Hubert bestudeert de gladius voor
een exacte foto-opname.

 
Romain neemt vlijtig nota van elk artefact.

Romain neemt vlijtig nota van elk artefact.

 
Hubert in actie bij het fotograferen van een artefact in terra sigillata.

Hubert in actie bij het fotograferen
van een artefact in terra sigillata.