Onderzoek te Leuven

Via geschreven bronnen en mondelinge kanalen waren we te weten gekomen dat er ook archeologische objecten van de site Steenberg zich te Leuven bevonden op twee locaties, nl. in het stedelijk museum Vander Kelen-Mertens en op de afdeling letteren en wijsbegeerte afd. archeologie op de K.U. Leuven. Na contact te hebben opgenomen met prof. Lodewijckx kregen we hier ook de toestemming om dit materiaal allemaal vast te leggen op de gevoelige plaat. Op het zelfde ogenblik hebben we natuurlijk ook deze artefacten aan een eerste studie onderworpen en de nodige nota’s genomen. Toen we op 28/05/2004 ons naar Leuven begaven waren we aangenaam verrast door het warme onthaal van prof. Lodewijckx, die ons met raad en daad heeft bijgestaan. Hij fungeerde ook als contactpersoon met het stedelijk museum Vander Kelen-Mertens. Waarvoor onze hartelijke dank. Eén van de opmerkelijke stukken die we in de collectie van de K.U. Leuven ontdekten, was een prachtige scherf met druiventrosmotief. En ook een tamelijke grote hoeveelheid kleine glasscherven. Samen met de glasscherven in het museum van Aalst geven deze ons een eerste inzicht op de hoeveelheid glazen voorwerpen die er vermoedelijk aanwezig waren op de site. De negen urnen die zich in het museum Vander Kelen-Mertens bevinden, zijn een mooie aanvulling op deze die zich te Aalst bevinden. Een verdere beschrijving en telling van al dit materiaal zal men kunnen terug vinden in het eindresultaat van onze inventarisatie.

Alvorens een artefact te fotograferen, neemt Hubert de nodige nota's.

Alvorens een artefact te fotograferen,
neemt Hubert de nodige nota’s.

 
Romain onderwerpt elk voorwerp aan een nauwkeurig onderzoek.

Romain onderwerpt elk voorwerp
aan een nauwkeurig onderzoek.

 
Hubert bij de tentoonstellingskast van het museum Vander Kelen-Mertens te Leuven.

Hubert bij de tentoonstellingskast van het
museum Vander Kelen-Mertens te Leuven.