Logboek 20/01/2007: 9de werkdag

Locatie: “Oud Hospitaal”, Stedelijk Museum Aalst

Tijdstip: 14u -18u

Aanwezigen: Hubert Timmerman, Johnny De Mol, Walter Callebaut

Werkzaamheden: Voortzetting van de refitting, een fotoreportage door Hubert van het reeds samengebracht materiaal. Het opbergen van het gerefitte materiaal. Nazicht van het ons bezorgde informatiemateriaal.

Suggesties: Met Patrick is er telefonisch afgesproken om bij een van de volgende bezoeken eens op locatie te gaan op de site zelf en omliggende sites. Dit alles zou op een gedetailleerde kaart worden aangeduid zodat we een beter overzicht en inschatting krijgen van de locatie. Een tweede voorstel van Walter was om het reeds gerefitte materiaal te plakken om te voorkomen dat bepaalde scherven weer in omloop komen tussen het gangbare materiaal, dit wordt zeker in overweging genomen en voorgelegd aan Patrick.