Verslag 11de werkdag: zaterdag 03/02/2007

Vandaag vliegen we er in. Er staat heel wat op het programma. En vooral naar de test van het lijmen van onze eerste scherven kijkt iedereen reikhalzend uit.

Het is stipt 14 uur als ik mij samen met Hubert en Johnny naar de zolder begeef. Zwaarbepakt met allerhande ontbrekende materialen klimmen we de trap op. Hubert heeft een serie van lege plastieken dozen mee die prachtig materiaal zijn om een af te zonderen hoeveelheid scherven in weg te bergen. Ik zelf zeul nog met een extra verlengsnoer. Dit zal ons goed van pas komen als we alles gaan fotograferen, kwestie van batterijen uit te sparen. Johnny en Hubert storten zich dadelijk op de refitting. Dit terwijl Willy ook aankomt.

Ik maak onmiddellijk gebruik van de dozen van Hubert om de verzameling scherven afkomstig van de Blekte in op te bergen met vermelding van de nodige gegevens.

Ondertussen verdeelt Hubert de eerste lading koffiekoeken onder de aanwezigen. Het worden daar echte koffietafels.

Na het opbergen van het vernoemde materiaal ga ik door met de doorgedreven triage van het materiaal. Uiteindelijk slaag ik er in om op een afzonderlijke tafel alle fragmenten van oren en halzen afkomstig van kruiken en amforen te sorteren per afkomst van doos.

Dan wordt het tijd om eindelijk aan het experiment van de verlijming te beginnen. Na alle materiaal grondig te hebben uitgepakt besluit ik om met de fragmenten van het mortarium te beginnen.

   
Werktafel met het nodige materiaal om de stukken te lijmen.

Werktafel met het nodige materiaal om
de stukken te lijmen.

Ondertussen is Johnny er in alle stilte in geslaagd om drie scherven van een mortarium in licht rood aardewerk samen te voegen. Knap werk.

Terwijl ik het eerste stuk nauwkeurig aan het lijmen ben, is Walter aangekomen en gaat Johnny met de tweede lading koffiekoeken rond (vreetzakken). Het lijmen verloopt voorbeeldig, maar jammer genoeg moeten we vaststellen dat de klimatologische omstandigheden niet optimaal zijn en dat daarom de lijm niet optimaal zijn werk verricht. Er wordt overeengekomen dat Johnny deze werkzaamheden bij hem thuis zal verrichten onder optimale omstandigheden.

Het laatste wapenfeit van de dag is dat Johnny nog gauw drie scherven terra sigillata samenbrengt waardoor hij de bodem bekomt van een offerschaaltje.

Een pittig detail is ook nog dat de drie stukken van het mortarium afkomstig zijn uit drie verschillende dozen. Dus is nogmaals de theorie ontkracht dat elke doos uit een bepaalde context zou komen.

Moe maar voldaan keren wij zoals steeds … huiswaarts.

 
Romain en Willy bij het verlijmen van het mortarium.

Romain en Willy bij het verlijmen
van het mortarium.