Werknamiddag van zaterdag 12/01/2013

De eerste werknamiddag van een nieuw werkjaar is weer een feit, en getrouw is de vaste ploeg op post. Het refitten en verlijmen, het op fiche brengen en inlezen in database, het verpakken van de verschillende afgewerke stukken en artefacten. alles verloopt volgens de normale gang van zaken. Walter is begonnen met alles wat wrijfschalen betreft in te brengen in database. Er wordt afgesproken dat we vanaf nu volgens thema zullen werken zodat we direct kunnen overgaan tot publicatie van dit thema. Er zal worden begonnen met de Drag. 27 (terra sigilata). Johnny neemt hier de leiding van deze studie en publicatie, bijgestaan door Hugo, en natuurlijk gans de ploeg.