Werknamiddag van zaterdag 11/04/2015

Dinsdag l.l. heb ik een vrij groot aantal nieuwe scherven terra sigillata naar de museumzolder overgebracht. Deze scherven zijn ooit gedeeltelijk geïnventariseerd maar jammer genoeg is de afkomst onbekend. aan ons dus de uitdaging om na te gaan van welke site dit materiaal afkomstig is. Kunnen we ze linken aan het materiaal van de site Steenberg Hofstade, of aan het materiaal van Asse kalkoven of kunnen we ze in verband brengen met het laatst binnengebracht materiaal waarvan ook hier de afkomst onbekend is. In ieder geval dit is een opdracht waar Johnny zich maar al te graag in vast bijt.

2016_013_IMG_3269

Een zestal dozen met het nieuwe materiaal.

 
2015_012_IMG_3267

Johnny aan de slag met het nieuwe materiaal.

Bij het openleggen van het materiaal konden we vaststellen dat er ook een tweetal dozen bij waren met dagelijks waar en die vergelijkingen vertonen met het vorige onbekende materiaal, maar ook met het dagelijks waar gekend van de site Steenberg te Hofstade. En inderdaad dit kon Johnny bewijzen door tegen het eind van de namiddag een rifitting tot stand te brengen van een drietal scherven met noppenversiering afkomstig van het vorige onbekende materiaal en met het nieuwe materiaal met ook een onbekende afkomst, wat wil zeggen dat men al dit materiaal kan toeschrijven aan een en dezelfde site Asse of Hofstade.

2015_011_IMG_3280

De rifitting die aantoont dat het verschillend materiaal overeenkomsten vertoont.

Bij het terra sigillata materiaal is het meest in het oog springende het type Drag. 33, waarvan we twee exemplaren hebben die archeologisch gezien volledig zijn. Ook het type Drag. 37 is veel voorkomend en springt er uit door de prachtige versiering die er is op aangebracht. Er is ook veel gestempeld materiaal aanwezig. Dit bijkomende onderzoek is nog maar pas deze namiddag van start gegaan en levert reeds een aantal resultaten op. Verder verloop van deze studie krijgen jullie in een volgend bericht.

2015_010_IMG_3275

Johnny met nog een ander tot stand gebrachte rifitting