dinsdag 16 juni 2015

Ons onderzoekswerk komt nu in een fase dat er nu toch duidelijke resultaten merkbaar worden. We zijn volop bezig met het definiëren van de verschillende soorten versiering die er voorkomen op het aardewerk de terra sigilata niet meegerekend. En wat ons het meest opvalt is dat er een groot verschil is van versiering tussen de tempelsite en de rurale site. We merken ook dat er een aantal duidelijke graffiti voorkomen op bepaalde soorten aardewerk, natuurlijk is de betekenis hiervan niet te achterhalen. Wat het onderzoek ook niet gemakkelijk maakt is dat sommige scherven een verregaande staat van verwering kennen waardoor de ingekraste versiering niet meer duidelijk is, of zo goed als verdwenen is. Hier komen natuurlijk onze onderzoekslenzen goed van pas.

2015_bIMG_3272

Hier ben ik druk in de weer met het nemen van de nodige notities van het versierde aardewerk.

Hier is ook een belangrijke rol weggelegd voor Hubert, die heeft het altijd niet even gemakkelijk om deze scherven nauwkeurig te fotograferen.
2015_midDSCN0091

Hubert aan de slag meet het nauwkeurig bewerken van de foto’s.

De meest voorkomende versiering is deze die voorkomt op de drinkbekers type Holwerda 31a. De versiering gebeurde door een radje en werd dan in verschillende gearceerde parallelle banden verdeeld. Er zijn van deze bekers een 40 tal exemplaren gekend, maar er zijn nog enkele honderden losse scherven die nog aan rifiting toe zijn. Op zeker 90% van deze scherven komt deze versiering voor.

 
2015 onderaan00031

Dit is een van de types Holwerda 31a. met de radversiering

Wat de overige versiering betreft kom ik op terug in een later bericht