Zaterdag, 10 oktober 2015

Lezing, Lede, archeologische verhalen in een regionaal perspectief.

Bart Cherretté verhaalde de resultaten van de laatste opgravingen t e Lede in een boeiende uiteenzetting. Meer bepaald waren het de sites van het domein Meesen en de Redekouter die werden toegelicht. Alle periodes van met de bronstijd, vroege en late ijzertijd, de Romeinse periode en de middeleeuwen werden onder de loep genomen. Hij had het vooral over de houtbouw en de verschillende bewoningstypes zoals de woonstalerven. Deze spreidde hij uit door regionale vergelijkingen aan te geven in de omliggende regio. Ook de funeraire aspecten uit de verschillende periodes kwamen aan bod. Meer bepaald de brandrestengraven werden hier behandeld. Dit alles werd doorgetrokken naar onze hedendaagse leefomgeving. Met gepast beeldmateriaal liet hij zien hoe oude en middeleeuwse landwegen nog aantoonbaar zijn in ons hedendaags landschap en leef en werk omgeving.

Er werd een kijkkast gevuld met aardewerk afkomstig van de recente opgravingen om een beeld weer te geven van de gedane vondsten.

Zoals elk jaar waren de mensen van Ex Situ aanwezig met een stand van het archeologisch tijdschrift. Zij geven steeds een positieve impuls aan de sfeer die gepaard gaat met de lezing.

Deze lezing werd in samenwerking met de H.K. De Heemschut van Lede georganiseerd. Dit is een primeur in onze regio en toont aan dat samenwerking kan leiden tot een prachtig resultaat dat ten goede komt van de bevolking van de betrokken gemeentes. Wij hopen dat deze samenwerking in de toekomst kan worden verder gezet.

Hier onder geven enkele foto’s een sfeerbeeld van de lezing weer. (diavoorstelling)

Deze diashow vereist JavaScript.

Link naar de volledige fotoreeks