Een gedreven kracht vervoegd ons team.

Na Jeaninne Melchior mogen we een tweede nieuwe kracht begroeten als vrijwilliger in ons team. Harry Bonnarens is iemand met een zekere ervaring binnen de archeologie, hij is tewerkgesteld binnen de archeologische dienst van SOLVA. Zijn doel bij onze werkgroep is het verwerken van het schervenmateriaal volgens soort van aardewerk met eventuele determinatie. Op die manier is hij een welgekomen hulp voor Arnaut die instaat voor de verwerking op de database. Hij zal ons ook bijstaan bij het verpakken, oplijsten en opslaan van het verwerkte materiaal. Een welgemeende welkom Harry, wij duimen voor een aangename samenwerking.

2015_IMG_4542

Harry Bonnarens, een gedreven man met een hart voor archeologie.