Uniek urnengrafveld opgegraven in Hofstade

Bron: archeonet

Sinds april wordt bij Hofstade (Aalst) een grafveld opgegraven door een team Nederlandse en Vlaamse archeologen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Er werd rekening gehouden met de vondst van 200 crematiegraven, maar er zijn tegen de 426 aan het licht gekomen. Veruit de meeste graven dateren in de periode Late Bronstijd-Vroege IJzertijd (grofweg 1000 – 500 voor Chr.). Nergens in België zijn zoveel graven uit dit tijdvak tijdens een archeologische opgraving onderzocht.

De graven bestaan doorgaans uit een urne met daarin verbrand menselijk bot. Regelmatig zijn kleine potjes toegevoegd, een enkele maal ook voorwerpen van brons zoals haarnaalden. Enkele graven bevatten zelfs drie of vier potten. Een unieke vondst is een bronzen zwaard, dat in stukken in een van de urnes was gelegd. Destijds werden zwaarden zelden als grafgift gebruikt. De aanwezigheid van aanzienlijke personen in Hofstade komt verder naar voren uit enkele grote kringgreppels – aan de voet van de inmiddels verdwenen grafheuvel – met diameters tot 18 en 24 m.

Naast de graven van het prehistorische grafveld is een handvol brandgraven uit de Romeinse tijd aan het licht gekomen, alsmede de plattegronden van bijgebouwtjes en opslagkuilen uit de Midden IJzertijd (500-250 voor Chr.). De opgraving levert daardoor een grote bijdrage aan de kennis over de late prehistorie in Vlaanderen en de streek rond Aalst en Hofstade in het bijzonder. Voor wat betreft de Romeinse tijd was Hofstade al een bekende naam omdat hier rond 1950 al de resten van een Gallo-Romeins heiligdom waren gevonden.

De vindplaats ligt aan de westkant van Hofstade, op een terrein waar in de nabije toekomst woningen zullen worden gebouwd in opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.


Bron: Aalst.tv

“Het onderzoek werd zonet afgerond en de resultaten zijn spectaculair: het urnengrafveld dat werd opgegraven oversteeg de verwachtingen van het vooronderzoek want maar liefst 426 crematiegraven kwamen aan het licht. Veruit de meeste graven dateren van de periode Late Bronstijd-Vroege IJzertijd (grofweg 1000 – 500 voor Chr.). Nergens in ons land zijn zoveel graven uit dit tijdvak tijdens een archeologische opgraving onderzocht,” aldus Karim Van Overmeire, schepen van Erfgoed.

Naast de graven van het prehistorische grafveld is een handvol brandgraven uit de Romeinse tijd aan het licht gekomen, alsmede de plattegronden van bijgebouwtjes en opslagkuilen uit de Midden IJzertijd (500-250 voor Chr.).

“Deze opgraving levert een grote bijdrage aan de kennis over de late prehistorie in Vlaanderen en de streek rond Aalst en Hofstade in het bijzonder. Voor wat betreft de Romeinse tijd was Hofstade al een bekende naam omdat hier rond 1950 al de resten van een Gallo-Romeins heiligdom waren gevonden. Gezien het wetenschappelijk belang van de site en de collectie en de kwetsbaarheid van de vondsten, en het zeer grote volume is het opportuun om deze collectie goed te bewaren en te beheren,” aldus nog Van Overmeire.

Het team van archeologen maakte een video van de archeologische opgravingen te Hofstade: https://vimeo.com/170808545

Foto’s Jean-Pierre Swirko

Walter de Swaef Zonder enige twijfel het belangrijkste grafveldonderzoek dat in Aalst en wijde omgeving plaats vond. Op korte termijn zijn nu sporen van drie belangrijke bronstijdsites in Aalst opgegraven : Hofstade, Sint-Paulus/Ten Roosen en Siesegemkouter. Meer en meer zijn er aanwijzingen dat wat nu Aalst is, reeds vanaf 2000 v.Chr vrij intensief bewoond was.

Deze diashow vereist JavaScript.

https://www.facebook.com