Archeologie in het museum, archeologische kijk op Hofstade

Vrijdag 9 september tot en met zondag 2 oktober.

Een overzicht van 10 jaar werking rond het herinventarisatie- en refitting-project van de romeinse site te Hofstade door de werkgroep archeologie van de heemkring Denderland.

Donderdag 8 september om 20u gaat de tentoonstelling officieel open, met een voordracht door Bart Cherretté.

Zondag 11 september is er om 10.30u een lezing in het museum over het urnengrafveld te Hofstade.

Zaterdag 24 september van 14 tot 18 uur is er een opendeurdag (rondleidingen, pottenbakkersatelier, bolderkartocht)


Archeologie buiten de stad: een blik op het verre verleden van onze streek.

De voorbije jaren is op verschillende plaatsen in de Aalsterse binnenstad archeologisch onderzoek uitgevoerd. Maar ook buiten de laatmiddeleeuwse stadsmuren waren archeologen aan het werk. Geen muren en vloeren, maar de resten van houten nederzettingen. Geen skeletten, maar graven met de gecremeerde resten van de bewoners van onze streek in de Romeinse periode. Geen kelders, maar rituele deposities in grachten en kuilen die een verhaal vertellen over de ‘bijgelovige’ mens. Kortom: minder zichtbaar, minder bekend, maar daarom niet minder interessant. Vaak zelfs met verrassende resultaten over het verre verleden. Bart Cherretté brengt ons een verhaal vanaf de oudste jagers-verzamelaars in de prehistorie, over grafgebruiken uit de bronstijd, ijzertijd en Romeinse periode en over de vorming van ons hedendaags landschap in de Karolingische periode.

Archeologische kijk op Hofstade

27/02/2016: Bezoek aan de site Steenberg-Hofstade

Op zaterdag 27/02/2016 hebben we onze museumzolder ingewisseld voor een bezoek aan de Gallo-Romeinse site Steenberg te Hofstade. Doel van dit bezoek was onze nieuwkomers van de A.W. Denderland laten kennis te maken met de hedendaagse toestand van de site en hen te wijzen op de juiste situering van de verschillende aspecten die de site rijk is, zoals: De tempel of het fanum, de villa, het rurale gebied, maar ook de verschillende favissa of offerkuilen. Aan de hand van een opgravingsplan werd alles direct veel duidelijker. Ook werd er aandacht besteed aan de omliggende gekende archeologische sites. Op deze manier wordt het voor onze medewerkers aangenamer om werken als men kan situeren waar wat gevonden werd. Ook werd er even stilgestaan bij wat voor mogelijkheden er momenteel nog zijn om de site verder te onderzoeken. Een van onze belangrijkste taken nu zijn om de omgeving te observeren en bij de minste verandering in het landschap gepast in te grijpen.

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Afscheid van twee lieve dames

Tien jaar werken we op de museumzolder aan onze archeologische inventarisatie, tien jaar zijn we steeds vriendelijk ontvangen door Marianne en Carine. En vandaag scheiden onze wegen. Marianne neemt afscheid na jaren trouwe dienst aan de balie in ons geliefd museum. Zij gaat op pensioen en sluit een mooie loopbaan af. Carine bewandelt reeds enkele weken een nieuw pad in haar loopbaan als bediende van de stad Aalst. Vanaf nu kan men haar ontmoeten als bediende aan het onthaal in het nieuwe stadhuis.

2016-01_IMG_4382 (3)

Marianne en Carinne, een groet, een kwinkslag, een helpende hand, niets was jullie teveel gevraagd, steeds werden we op onze wenken bediend. Namens een groep vrienden die aan jullie de naam “zoldermotten” te danken hebben wensen wij jullie het allerbeste toe op het nieuwe levenspad dat jullie nu bewandelen. Een welgemeende dank en groet van Johnny, Hubert, Hugo, Arnout, Walter, Harry, Jeannine en Romain.