Uniek urnengrafveld opgegraven in Hofstade

Bron: archeonet

Sinds april wordt bij Hofstade (Aalst) een grafveld opgegraven door een team Nederlandse en Vlaamse archeologen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Er werd rekening gehouden met de vondst van 200 crematiegraven, maar er zijn tegen de 426 aan het licht gekomen. Veruit de meeste graven dateren in de periode Late Bronstijd-Vroege IJzertijd (grofweg 1000 – 500 voor Chr.). Nergens in België zijn zoveel graven uit dit tijdvak tijdens een archeologische opgraving onderzocht.

De graven bestaan doorgaans uit een urne met daarin verbrand menselijk bot. Regelmatig zijn kleine potjes toegevoegd, een enkele maal ook voorwerpen van brons zoals haarnaalden. Enkele graven bevatten zelfs drie of vier potten. Een unieke vondst is een bronzen zwaard, dat in stukken in een van de urnes was gelegd. Destijds werden zwaarden zelden als grafgift gebruikt. De aanwezigheid van aanzienlijke personen in Hofstade komt verder naar voren uit enkele grote kringgreppels – aan de voet van de inmiddels verdwenen grafheuvel – met diameters tot 18 en 24 m.

Naast de graven van het prehistorische grafveld is een handvol brandgraven uit de Romeinse tijd aan het licht gekomen, alsmede de plattegronden van bijgebouwtjes en opslagkuilen uit de Midden IJzertijd (500-250 voor Chr.). De opgraving levert daardoor een grote bijdrage aan de kennis over de late prehistorie in Vlaanderen en de streek rond Aalst en Hofstade in het bijzonder. Voor wat betreft de Romeinse tijd was Hofstade al een bekende naam omdat hier rond 1950 al de resten van een Gallo-Romeins heiligdom waren gevonden.

De vindplaats ligt aan de westkant van Hofstade, op een terrein waar in de nabije toekomst woningen zullen worden gebouwd in opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.


Bron: Aalst.tv

“Het onderzoek werd zonet afgerond en de resultaten zijn spectaculair: het urnengrafveld dat werd opgegraven oversteeg de verwachtingen van het vooronderzoek want maar liefst 426 crematiegraven kwamen aan het licht. Veruit de meeste graven dateren van de periode Late Bronstijd-Vroege IJzertijd (grofweg 1000 – 500 voor Chr.). Nergens in ons land zijn zoveel graven uit dit tijdvak tijdens een archeologische opgraving onderzocht,” aldus Karim Van Overmeire, schepen van Erfgoed.

Naast de graven van het prehistorische grafveld is een handvol brandgraven uit de Romeinse tijd aan het licht gekomen, alsmede de plattegronden van bijgebouwtjes en opslagkuilen uit de Midden IJzertijd (500-250 voor Chr.).

“Deze opgraving levert een grote bijdrage aan de kennis over de late prehistorie in Vlaanderen en de streek rond Aalst en Hofstade in het bijzonder. Voor wat betreft de Romeinse tijd was Hofstade al een bekende naam omdat hier rond 1950 al de resten van een Gallo-Romeins heiligdom waren gevonden. Gezien het wetenschappelijk belang van de site en de collectie en de kwetsbaarheid van de vondsten, en het zeer grote volume is het opportuun om deze collectie goed te bewaren en te beheren,” aldus nog Van Overmeire.

Het team van archeologen maakte een video van de archeologische opgravingen te Hofstade: https://vimeo.com/170808545

Foto’s Jean-Pierre Swirko

Walter de Swaef Zonder enige twijfel het belangrijkste grafveldonderzoek dat in Aalst en wijde omgeving plaats vond. Op korte termijn zijn nu sporen van drie belangrijke bronstijdsites in Aalst opgegraven : Hofstade, Sint-Paulus/Ten Roosen en Siesegemkouter. Meer en meer zijn er aanwijzingen dat wat nu Aalst is, reeds vanaf 2000 v.Chr vrij intensief bewoond was.

Deze diashow vereist JavaScript.

https://www.facebook.com  

Archeologie in het museum, archeologische kijk op Hofstade

Vrijdag 9 september tot en met zondag 2 oktober.

Een overzicht van 10 jaar werking rond het herinventarisatie- en refitting-project van de romeinse site te Hofstade door de werkgroep archeologie van de heemkring Denderland.

Donderdag 8 september om 20u gaat de tentoonstelling officieel open, met een voordracht door Bart Cherretté.

Zondag 11 september is er om 10.30u een lezing in het museum over het urnengrafveld te Hofstade.

Zaterdag 24 september van 14 tot 18 uur is er een opendeurdag (rondleidingen, pottenbakkersatelier, bolderkartocht)


Archeologie buiten de stad: een blik op het verre verleden van onze streek.

De voorbije jaren is op verschillende plaatsen in de Aalsterse binnenstad archeologisch onderzoek uitgevoerd. Maar ook buiten de laatmiddeleeuwse stadsmuren waren archeologen aan het werk. Geen muren en vloeren, maar de resten van houten nederzettingen. Geen skeletten, maar graven met de gecremeerde resten van de bewoners van onze streek in de Romeinse periode. Geen kelders, maar rituele deposities in grachten en kuilen die een verhaal vertellen over de ‘bijgelovige’ mens. Kortom: minder zichtbaar, minder bekend, maar daarom niet minder interessant. Vaak zelfs met verrassende resultaten over het verre verleden. Bart Cherretté brengt ons een verhaal vanaf de oudste jagers-verzamelaars in de prehistorie, over grafgebruiken uit de bronstijd, ijzertijd en Romeinse periode en over de vorming van ons hedendaags landschap in de Karolingische periode.

Archeologische kijk op Hofstade

27/02/2016: Bezoek aan de site Steenberg-Hofstade

Op zaterdag 27/02/2016 hebben we onze museumzolder ingewisseld voor een bezoek aan de Gallo-Romeinse site Steenberg te Hofstade. Doel van dit bezoek was onze nieuwkomers van de A.W. Denderland laten kennis te maken met de hedendaagse toestand van de site en hen te wijzen op de juiste situering van de verschillende aspecten die de site rijk is, zoals: De tempel of het fanum, de villa, het rurale gebied, maar ook de verschillende favissa of offerkuilen. Aan de hand van een opgravingsplan werd alles direct veel duidelijker. Ook werd er aandacht besteed aan de omliggende gekende archeologische sites. Op deze manier wordt het voor onze medewerkers aangenamer om werken als men kan situeren waar wat gevonden werd. Ook werd er even stilgestaan bij wat voor mogelijkheden er momenteel nog zijn om de site verder te onderzoeken. Een van onze belangrijkste taken nu zijn om de omgeving te observeren en bij de minste verandering in het landschap gepast in te grijpen.

Deze diashow vereist JavaScript.