Een gedreven kracht vervoegd ons team.

Na Jeaninne Melchior mogen we een tweede nieuwe kracht begroeten als vrijwilliger in ons team. Harry Bonnarens is iemand met een zekere ervaring binnen de archeologie, hij is tewerkgesteld binnen de archeologische dienst van SOLVA. Zijn doel bij onze werkgroep is het verwerken van het schervenmateriaal volgens soort van aardewerk met eventuele determinatie. Op die manier is hij een welgekomen hulp voor Arnaut die instaat voor de verwerking op de database. Hij zal ons ook bijstaan bij het verpakken, oplijsten en opslaan van het verwerkte materiaal. Een welgemeende welkom Harry, wij duimen voor een aangename samenwerking.

2015_IMG_4542

Harry Bonnarens, een gedreven man met een hart voor archeologie.

Een nieuwe medewerkster

Sinds enkele weken hebben wij een nieuwe medewerkster op onze museumzolder, Jeaninne Melchior. Zij is bestuurslid en een vaste waarde van de H.K. Denderland. Nu maakt zij ook deel uit van de archeologische werkgroep van de H.K. Denderland. Zij zal ons vooral bijstaan voor het oplijsten van de geïnventariseerde artefacten en het verpakken ervan. Zij is een welgekomen versterking en een aangename dame die zeker haar stempel zal zetten op ons inventarisatiewerk. Welkom Jeaninne

2015IMG_3524 (3)

Jeaninne en Romain aan het werk bij het oplijsten van de gestempelde terra sigillata.

dinsdag 16 juni 2015

Ons onderzoekswerk komt nu in een fase dat er nu toch duidelijke resultaten merkbaar worden. We zijn volop bezig met het definiëren van de verschillende soorten versiering die er voorkomen op het aardewerk de terra sigilata niet meegerekend. En wat ons het meest opvalt is dat er een groot verschil is van versiering tussen de tempelsite en de rurale site. We merken ook dat er een aantal duidelijke graffiti voorkomen op bepaalde soorten aardewerk, natuurlijk is de betekenis hiervan niet te achterhalen. Wat het onderzoek ook niet gemakkelijk maakt is dat sommige scherven een verregaande staat van verwering kennen waardoor de ingekraste versiering niet meer duidelijk is, of zo goed als verdwenen is. Hier komen natuurlijk onze onderzoekslenzen goed van pas.

2015_bIMG_3272

Hier ben ik druk in de weer met het nemen van de nodige notities van het versierde aardewerk.

Hier is ook een belangrijke rol weggelegd voor Hubert, die heeft het altijd niet even gemakkelijk om deze scherven nauwkeurig te fotograferen.
2015_midDSCN0091

Hubert aan de slag meet het nauwkeurig bewerken van de foto’s.

De meest voorkomende versiering is deze die voorkomt op de drinkbekers type Holwerda 31a. De versiering gebeurde door een radje en werd dan in verschillende gearceerde parallelle banden verdeeld. Er zijn van deze bekers een 40 tal exemplaren gekend, maar er zijn nog enkele honderden losse scherven die nog aan rifiting toe zijn. Op zeker 90% van deze scherven komt deze versiering voor.

 
2015 onderaan00031

Dit is een van de types Holwerda 31a. met de radversiering

Wat de overige versiering betreft kom ik op terug in een later bericht

Werknamiddag van zaterdag 11/04/2015

Dinsdag l.l. heb ik een vrij groot aantal nieuwe scherven terra sigillata naar de museumzolder overgebracht. Deze scherven zijn ooit gedeeltelijk geïnventariseerd maar jammer genoeg is de afkomst onbekend. aan ons dus de uitdaging om na te gaan van welke site dit materiaal afkomstig is. Kunnen we ze linken aan het materiaal van de site Steenberg Hofstade, of aan het materiaal van Asse kalkoven of kunnen we ze in verband brengen met het laatst binnengebracht materiaal waarvan ook hier de afkomst onbekend is. In ieder geval dit is een opdracht waar Johnny zich maar al te graag in vast bijt.

2016_013_IMG_3269

Een zestal dozen met het nieuwe materiaal.

 
2015_012_IMG_3267

Johnny aan de slag met het nieuwe materiaal.

Bij het openleggen van het materiaal konden we vaststellen dat er ook een tweetal dozen bij waren met dagelijks waar en die vergelijkingen vertonen met het vorige onbekende materiaal, maar ook met het dagelijks waar gekend van de site Steenberg te Hofstade. En inderdaad dit kon Johnny bewijzen door tegen het eind van de namiddag een rifitting tot stand te brengen van een drietal scherven met noppenversiering afkomstig van het vorige onbekende materiaal en met het nieuwe materiaal met ook een onbekende afkomst, wat wil zeggen dat men al dit materiaal kan toeschrijven aan een en dezelfde site Asse of Hofstade.

2015_011_IMG_3280

De rifitting die aantoont dat het verschillend materiaal overeenkomsten vertoont.

Bij het terra sigillata materiaal is het meest in het oog springende het type Drag. 33, waarvan we twee exemplaren hebben die archeologisch gezien volledig zijn. Ook het type Drag. 37 is veel voorkomend en springt er uit door de prachtige versiering die er is op aangebracht. Er is ook veel gestempeld materiaal aanwezig. Dit bijkomende onderzoek is nog maar pas deze namiddag van start gegaan en levert reeds een aantal resultaten op. Verder verloop van deze studie krijgen jullie in een volgend bericht.

2015_010_IMG_3275

Johnny met nog een ander tot stand gebrachte rifitting

Erfenis van het verleden

Momenteel loopt er in het stedelijk museum ’t Gasthuys een tentoonstelling over de erfenis van het verleden. Dit alles in het kader van de komende erfgoeddag die zal handelen over dit onderwerp. Daarbij zijn er op deze tentoonstelling enkele mooie en interessante archeologische collecties te zien. Gaande van de steentijd tot de metaaltijden en de middeleeuwen. Ook zijn er een viertal vitrines geweid aangaande ons inventarisatiewerk van de Gallo- Romeinse tempelsite van Hofstade. De manier waarop Hubert en ik dit materiaal voor de eerste maal te zien kregen wordt op een  prachtige wijze weergegeven. Scherven opgeborgen in oude dozen van soloboter tonen hoe deze erfenis uit het verleden ons werd aangereikt. Verder zijn er enkele resultaten te zien van ons inventarisatiewerk

2015-03-20_IMG_3158

Hubert, Arnaut en Hugo aanschouwen de vitrines aangaande ons inventarisatiewerk

2015-03-20

De vitrine met de dozen vol schervenmateriaal.

Het zijn niet alleen archeologische voorwerpen die hier worden getoond. Zo komen meerdere onderwerpen uit recentere periodes aan bod. Het loont zeker de moeite om even binnen te lopen op deze tentoonstelling.

Zaterdag 24/01/2015

Werknamiddag op de museumzolder

Nog steeds gaat ons inventarisatiewerk op de museumzolder elke zaterdagnamiddag verder. De werkzaamheden verleggen zich nu meer en meer op de determinatie en beschrijving van het schervenarsenaal. Hierbij maken we gebruik van de nodige literatuur. Deze samenbrengen en toegankelijk maken is al een opdracht op zichzelf. Doch zijn we er al in geslaagd om een tamelijk uitgebreide bibliografie aan te leggen. Het opstellen van onze database is op het ogenblik een van de voornaamste bezigheden, dit gebeurt vooral door Arnaut die er op toeziet dat het inbrengen van de gegevens nauwkeurig gebeurt. Dit is zeker geen te onderschatten taak aangezien de hoeveelheid van het schervenmateriaal. Momenteel is hij bezig met de drinkbekers type Holwerda 31a. Een vergelijkende studie van het materiaal wordt op hetzelfde moment uitgevoerd. Walter is de man op de achtergrond die de database beheert en samenstelt. Zelf ben ik bezig met een reorganisatie van onze referentieverzameling, deze was namelijk wat op de achtergrond geraakt en de nieuwe gegevens zijn daardoor nog niet aangepast. Dit moet gebeuren met uitzonderlijke stiptheid. Het gaat hier om het samenbrengen van zoveel mogelijk verschillende soorten van aardewerk en natuurlijk indien mogelijk ook de afkomstbepaling, gelukkig kunnen we hiervoor bij onze mentor Dr. P. Monsieur ten rade. Johnny houdt zich nog steeds bezig met het refittingswerk en de verlijming van de verschillende stukken. Op het ogenblik is hij bezig met een vergelijkende studie van een niet te onderschatten aantal scherven waarvan niets is geweten maar die ook in de voorraad van het museum zaten. Daar er vergelijkend materiaal met dat van de tempelsite bij zit, is het niet onmogelijk te denken dat ook deze afkomstig zijn van Hofstade. Eerst tracht hij binnen dit schervendepot zoveel mogelijk refittingen uit te voeren alvorens dat hij dit materiaal gaat toetsen aan dat van de site Steenberg. Hubert is nog steeds onvermoeibaar bezig met fotograferen, ik vermoed dat hij ongeveer een 2000 tal foto’s heeft genomen. Ook hier komt heel wat voorbereidend werk bij kijken, vooral omdat hij zeer uniform werkt. Hugo is nog steeds druk doende om al het materiaal te nummeren, een zeer intensieve taak. Het materiaal verleent er zich niet altijd gemakkelijk toe om deze schijnbaar eenvoudige klus te klaren. Soms zijn er scherven met een zeer slechte bakking en deze geven een stofferige structuur waardoor hij moet overstappen op verschillende technieken. Dit alles om aan te tonen dat een doorgedreven inventarisatie enorm tijdrovend is. Er zijn namiddagen waar we soms maar een of twee kleine resultaten hebben. We hopen ook om tegen volgend jaar klaar te zijn met een eerste publicatie, deze laat nog steeds op zich wachten, doch door nieuwe resultaten en grondiger doorzicht wordt deze steeds uitgesteld.

2015-01-15_DSCN0085

Arnaut

2015-01-15_DSCN0087

Romain

2015-01-15_DSCN0091

Hubert

2015-01-15_IMG_9404

Johnny

2015-01-24_DSCN0076

Hugo

Link naar de fotoreeks

Zaterdag 20/12/2014

Ingebruikname van twee vergrotingslenzen.

Vandaag zijn de twee vergrotingslenzen, die ons bezorgd zijn door de erfgoedcel, in gebruik genomen op de museumzolder. Dank zij deze lenzen zullen we een veel betere benadering, en zo ook een meer gedetailleerde studie van het archeologisch materiaal kunnen bewerkstellen. Deze lenzen zullen ons vooral helpen bij het onderzoek van het schervenmateriaal zoals de studie van de verschillende stempels, verschraling van het aardewerk, details van de versiering, enz,… Zij zullen een onontbeerlijk item vormen in ons verder onderzoeks- en archiveringswerk. Hier onder enkele foto’s van de ingebruikname
   
2014-12-20_P1130111

Hugo en Romain aan het werk

 
2014-12-20_P1130117

Hubert bezig met de opstelling

2014-12-20_P1130121

Arnout met het eerste onderzoekswerk

2014-12-20_P1130122