Sfeerbeelden lezing 25/10/2013

Naar aanleiding van de archeologische lezing op 25/10/2013 over “Import via transportamforen in Gallia Belgica” door Dr. Patrick Monsieur geven we hier enkele sfeerbeelden over deze boeiende, gezellige avond. Een verslag over deze lezing kan men terugvinden in het ledenblad van de H.K. Denderland jaargang 12 nr.1, blz 8-10.

Deze diashow vereist JavaScript.

Lezing 25/10/2013

2013-10-25 lezing002 (3) Hierbij wordt iedereen uitgenodigd op de volgende activiteit van de archeologische werkgroep van de HK Denderland.

Import van goederen is sinds mensenheugenis een ingeburgerd gegeven. Sinds de prehistorische periodes kenden men al de ruilhandel van verschillende materialen en producten, waardoor de verspreiding van deze goederen steeds een grotere reikwijdte kenden. In de Romeinse periode werd de transport van allerhande goederen en producten een echte economische bedrijvigheid, die zowel over land als via diverse waterwegen en zelfs overzeese konvooien verliep. Een van de voornaamste voorwerpen die daarvoor werden gebruikt waren amforen. Door hun grootte en robuuste vorm kenden zij een goede conservering in de archeologische bodems. Bij opgravingen op Romeinse sites komen er steeds scherven of zelfs volledige exemplaren te voorschijn. Amforen zijn gekend in alle soorten vormen en afmetingen. Waarvoor zij gediend hadden en hoe ze overal op de sites terecht kwamen bleef een raadsel. Intens interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar afkomst van deze amforen leidde er toe dat men reisroutes kon reconstrueren en in kaart brengen. Amforen opgevist uit de Noordzee speelden hierbij een belangrijke rol. Restanten van achtergebleven producten in de amforen maakten het mogelijk om via residuanalyses te achterhalen welke producten er werden getransporteerd.

Over het hoe en waarom van deze transportproblematiek in onze regio’s zal Dr. Patrick Monsieur ons op een wetenschappelijke manier trachten wegwijs te maken. Dr. Patrick Monsieur behaalde het licentiaatsdiploma Archeologie en Kunstgeschiedenis, richting Grieks- Romeinse en Nationale archeologie aan de Universiteit Gent in 1986 met een thesis onderwerp over Grieks religieuze architectuur op het eiland Talos. In 2000 kwam hij als assistent bij de vakgroep waar hij vijf jaar later doctoreerde over Mediterane amforen in de civitates Nerviorum en Menapiorum. Identificatie, epigrafie, chronologie, kwantificering en interpretatie van de vondsten in Velzeke en Kruishoutem. Sinds 2006 is hij doctor assistent aan de vakgroep archeologie.

Maand maart, maand van de archeologie

De maand maart 2013 staat volledig in het teken van de archeologie in het stadsmuseum “’t Gasthuys” te Aalst. Dit gaat samen met tentoonstellingen, nocturnes en opendeurdagen op de museumzolder bij de archeologische werkgroep van de H.K. Denderland. Hieronder het volledige programma van alle activiteiten.

Donderdag 7 maart om 20u

Lezing door Dr. Prof. Jean Bourggeois (UG)

De bronstijd in Oost en West Vlaanderen: Van Prof. Dr. S.J. De Laet tot vandaag

Donderdag 14 maart om 20u

Lezing door SOLVA, dienst archeologie

De archeologische opgravingen op het Werfplein en de Hopmarkt Aalst

Dinsdag 19 maart om 20u

Lezing door archeologen Koen De Groot en Jan Moens

De “cock” sinds de 16de eeuw, een blik in de keuken van het Aalsterse Karmelietenklooster, in het kader van Nacht van de Geschiedenis (Davidsfonds)

Donderdag 28 maart om 20u Lezing door groep monument, Vandekerckhove nv, Dienst archeologie.

De archeologische opgravingen in de Peperstraat Aalst

Open archeologiedagen De museumzolder is iedere zaterdag open van 14u tot 18u voor al wie de archeologische collectie van Hofstade wil bestuderen, samen met da archeologische werkgroep van de H.K. Denderland

De tentoonstelling

Vrijdagavond 23/09/2005 was het eindelijk zover. Om 20 uur was het de opening van onze tentoonstelling.

Ann Van Den Brempt die door middel van bindteksten de verschillende gastsprekers zou voorstellen, leverde voorbeeldig werk.

In volgerde sprak Marc Uytersprot, de voorzitter van de HK Denderland, de genodigden toe.

Dan volgde de heer Walter De Swaef die de rol van de HK Denderland binnen de archeologie kwam toelichten.

Prof. Marc Rogge volgde over de samenwerking tussen het PAM en de HK Denderland.

Schepen van cultuur, Gracienne Van Nieuwenborgh prees dit initiatief ten volle.

Ten slotte volgde Romain De Moor met een dankwoord aan alle medewerkers, in het bijzonder aan Hubert Timmerman, Willy Van Paepeghem en Johnny De Mol die van het eerste uur bij de ganse voorbereiding betrokken waren. Natuurlijk uitte hij ook zijn dank naar het ganse bestuur van de HK Denderland toe.

In de volgende 9 dagen mochten wij een 800-tal bezoekers ontvangen waaronder verschillende plaatselijke verenigingen en scholen die een geleid bezoek kregen. Ook het uiteindelijke doel van de tentoonstelling leek geslaagd. De herinnering aan dit naoorlogse gebeuren kwam weer tot leven in onze gemeente en meerdere mensen kwamen naar buiten met nog een relekwie uit die tijd, zaken die de inventarisatie van de site zeker ten goede komen.

De publicatie van een gepaste brochure zorgde voor een blijvende herinnering aan deze tentoonstelling.

Aan de hand van volgende foto’s zal ik trachten een sfeerbeeld van de tentoonstelling weer te geven.

 

Deze diashow vereist JavaScript.