Afscheid van twee lieve dames

Tien jaar werken we op de museumzolder aan onze archeologische inventarisatie, tien jaar zijn we steeds vriendelijk ontvangen door Marianne en Carine. En vandaag scheiden onze wegen. Marianne neemt afscheid na jaren trouwe dienst aan de balie in ons geliefd museum. Zij gaat op pensioen en sluit een mooie loopbaan af. Carine bewandelt reeds enkele weken een nieuw pad in haar loopbaan als bediende van de stad Aalst. Vanaf nu kan men haar ontmoeten als bediende aan het onthaal in het nieuwe stadhuis.

2016-01_IMG_4382 (3)

Marianne en Carinne, een groet, een kwinkslag, een helpende hand, niets was jullie teveel gevraagd, steeds werden we op onze wenken bediend. Namens een groep vrienden die aan jullie de naam “zoldermotten” te danken hebben wensen wij jullie het allerbeste toe op het nieuwe levenspad dat jullie nu bewandelen. Een welgemeende dank en groet van Johnny, Hubert, Hugo, Arnout, Walter, Harry, Jeannine en Romain.

Joos Luc, een nieuwe medewerker

Hallo,

Graag stel ik jullie een nieuwe collega voor die sinds korte tijd meewerkt aan de archivering op onze museumzolder. Luc is een toffe collega, woonachtig te Hofstade en lid van de HK Denderland. Hij is een echte boekenwurm met een brede interesse voor geschiedenis. Hij is gedreven en vol passie maakt hij beschrijvingen van het nog te archiveren materiaal. Hij is vooral aanwezig in het museum op dinsdag, dan vindt men hem steevast op zolder aan zijn bureau waar hij met minutieus geduld zijn aantekeningen op papier zet zodat het voor ons een plezier is om dit alles te verwerken in de database.

 
Luc geconcentreerd werkzaam in het museum, bezig met het ficheren van het archeologisch materiaal.

Luc geconcentreerd werkzaam in het museum, bezig met het ficheren van het archeologisch materiaal.

Werknamiddag zaterdag 29/03/2014

Het is een gewone zaterdagnamiddag waarop we steevast aan het werk zijn op de museumzolder, Johnny, Hubert, Hugo en Romain. Terwijl we bezig zijn met onze vertrouwde werkzaamheden krijgen we het bezoek van de museumconservator Luc Geeroms met in zijn kielzog de nieuwe stadsgidsen die ons verasten met een aangenaam bezoek. Met plezier gaven we een korte uiteenzetting over ons inventarisatiewerk. Het deed deugd aan ons hart te mogen vaststellen dat deze mensen zeer aandachtig luisterden en veel interesse toonden voor ons werk. Wij wensen hen langs deze weg nog veel geluk toe als stadsgids en hopen hen eens te mogen begroeten met een groep museumbezoekers. Hier volgen enkele sfeerbeelden van dit bezoek.

2013-10-29 IMG_0030   2013-10-29 IMG_0027   2013-10-29 IMG_0029

Lezing 25/10/2013

2013-10-25 lezing002 (3) Hierbij wordt iedereen uitgenodigd op de volgende activiteit van de archeologische werkgroep van de HK Denderland.

Import van goederen is sinds mensenheugenis een ingeburgerd gegeven. Sinds de prehistorische periodes kenden men al de ruilhandel van verschillende materialen en producten, waardoor de verspreiding van deze goederen steeds een grotere reikwijdte kenden. In de Romeinse periode werd de transport van allerhande goederen en producten een echte economische bedrijvigheid, die zowel over land als via diverse waterwegen en zelfs overzeese konvooien verliep. Een van de voornaamste voorwerpen die daarvoor werden gebruikt waren amforen. Door hun grootte en robuuste vorm kenden zij een goede conservering in de archeologische bodems. Bij opgravingen op Romeinse sites komen er steeds scherven of zelfs volledige exemplaren te voorschijn. Amforen zijn gekend in alle soorten vormen en afmetingen. Waarvoor zij gediend hadden en hoe ze overal op de sites terecht kwamen bleef een raadsel. Intens interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar afkomst van deze amforen leidde er toe dat men reisroutes kon reconstrueren en in kaart brengen. Amforen opgevist uit de Noordzee speelden hierbij een belangrijke rol. Restanten van achtergebleven producten in de amforen maakten het mogelijk om via residuanalyses te achterhalen welke producten er werden getransporteerd.

Over het hoe en waarom van deze transportproblematiek in onze regio’s zal Dr. Patrick Monsieur ons op een wetenschappelijke manier trachten wegwijs te maken. Dr. Patrick Monsieur behaalde het licentiaatsdiploma Archeologie en Kunstgeschiedenis, richting Grieks- Romeinse en Nationale archeologie aan de Universiteit Gent in 1986 met een thesis onderwerp over Grieks religieuze architectuur op het eiland Talos. In 2000 kwam hij als assistent bij de vakgroep waar hij vijf jaar later doctoreerde over Mediterane amforen in de civitates Nerviorum en Menapiorum. Identificatie, epigrafie, chronologie, kwantificering en interpretatie van de vondsten in Velzeke en Kruishoutem. Sinds 2006 is hij doctor assistent aan de vakgroep archeologie.

Maand maart, maand van de archeologie

De maand maart 2013 staat volledig in het teken van de archeologie in het stadsmuseum “’t Gasthuys” te Aalst. Dit gaat samen met tentoonstellingen, nocturnes en opendeurdagen op de museumzolder bij de archeologische werkgroep van de H.K. Denderland. Hieronder het volledige programma van alle activiteiten.

Donderdag 7 maart om 20u

Lezing door Dr. Prof. Jean Bourggeois (UG)

De bronstijd in Oost en West Vlaanderen: Van Prof. Dr. S.J. De Laet tot vandaag

Donderdag 14 maart om 20u

Lezing door SOLVA, dienst archeologie

De archeologische opgravingen op het Werfplein en de Hopmarkt Aalst

Dinsdag 19 maart om 20u

Lezing door archeologen Koen De Groot en Jan Moens

De “cock” sinds de 16de eeuw, een blik in de keuken van het Aalsterse Karmelietenklooster, in het kader van Nacht van de Geschiedenis (Davidsfonds)

Donderdag 28 maart om 20u Lezing door groep monument, Vandekerckhove nv, Dienst archeologie.

De archeologische opgravingen in de Peperstraat Aalst

Open archeologiedagen De museumzolder is iedere zaterdag open van 14u tot 18u voor al wie de archeologische collectie van Hofstade wil bestuderen, samen met da archeologische werkgroep van de H.K. Denderland