Werknamiddag van zaterdag 11/04/2015

Dinsdag l.l. heb ik een vrij groot aantal nieuwe scherven terra sigillata naar de museumzolder overgebracht. Deze scherven zijn ooit gedeeltelijk geïnventariseerd maar jammer genoeg is de afkomst onbekend. aan ons dus de uitdaging om na te gaan van welke site dit materiaal afkomstig is. Kunnen we ze linken aan het materiaal van de site Steenberg Hofstade, of aan het materiaal van Asse kalkoven of kunnen we ze in verband brengen met het laatst binnengebracht materiaal waarvan ook hier de afkomst onbekend is. In ieder geval dit is een opdracht waar Johnny zich maar al te graag in vast bijt.

2016_013_IMG_3269

Een zestal dozen met het nieuwe materiaal.

 
2015_012_IMG_3267

Johnny aan de slag met het nieuwe materiaal.

Bij het openleggen van het materiaal konden we vaststellen dat er ook een tweetal dozen bij waren met dagelijks waar en die vergelijkingen vertonen met het vorige onbekende materiaal, maar ook met het dagelijks waar gekend van de site Steenberg te Hofstade. En inderdaad dit kon Johnny bewijzen door tegen het eind van de namiddag een rifitting tot stand te brengen van een drietal scherven met noppenversiering afkomstig van het vorige onbekende materiaal en met het nieuwe materiaal met ook een onbekende afkomst, wat wil zeggen dat men al dit materiaal kan toeschrijven aan een en dezelfde site Asse of Hofstade.

2015_011_IMG_3280

De rifitting die aantoont dat het verschillend materiaal overeenkomsten vertoont.

Bij het terra sigillata materiaal is het meest in het oog springende het type Drag. 33, waarvan we twee exemplaren hebben die archeologisch gezien volledig zijn. Ook het type Drag. 37 is veel voorkomend en springt er uit door de prachtige versiering die er is op aangebracht. Er is ook veel gestempeld materiaal aanwezig. Dit bijkomende onderzoek is nog maar pas deze namiddag van start gegaan en levert reeds een aantal resultaten op. Verder verloop van deze studie krijgen jullie in een volgend bericht.

2015_010_IMG_3275

Johnny met nog een ander tot stand gebrachte rifitting

Zaterdag 24/01/2015

Werknamiddag op de museumzolder

Nog steeds gaat ons inventarisatiewerk op de museumzolder elke zaterdagnamiddag verder. De werkzaamheden verleggen zich nu meer en meer op de determinatie en beschrijving van het schervenarsenaal. Hierbij maken we gebruik van de nodige literatuur. Deze samenbrengen en toegankelijk maken is al een opdracht op zichzelf. Doch zijn we er al in geslaagd om een tamelijk uitgebreide bibliografie aan te leggen. Het opstellen van onze database is op het ogenblik een van de voornaamste bezigheden, dit gebeurt vooral door Arnaut die er op toeziet dat het inbrengen van de gegevens nauwkeurig gebeurt. Dit is zeker geen te onderschatten taak aangezien de hoeveelheid van het schervenmateriaal. Momenteel is hij bezig met de drinkbekers type Holwerda 31a. Een vergelijkende studie van het materiaal wordt op hetzelfde moment uitgevoerd. Walter is de man op de achtergrond die de database beheert en samenstelt. Zelf ben ik bezig met een reorganisatie van onze referentieverzameling, deze was namelijk wat op de achtergrond geraakt en de nieuwe gegevens zijn daardoor nog niet aangepast. Dit moet gebeuren met uitzonderlijke stiptheid. Het gaat hier om het samenbrengen van zoveel mogelijk verschillende soorten van aardewerk en natuurlijk indien mogelijk ook de afkomstbepaling, gelukkig kunnen we hiervoor bij onze mentor Dr. P. Monsieur ten rade. Johnny houdt zich nog steeds bezig met het refittingswerk en de verlijming van de verschillende stukken. Op het ogenblik is hij bezig met een vergelijkende studie van een niet te onderschatten aantal scherven waarvan niets is geweten maar die ook in de voorraad van het museum zaten. Daar er vergelijkend materiaal met dat van de tempelsite bij zit, is het niet onmogelijk te denken dat ook deze afkomstig zijn van Hofstade. Eerst tracht hij binnen dit schervendepot zoveel mogelijk refittingen uit te voeren alvorens dat hij dit materiaal gaat toetsen aan dat van de site Steenberg. Hubert is nog steeds onvermoeibaar bezig met fotograferen, ik vermoed dat hij ongeveer een 2000 tal foto’s heeft genomen. Ook hier komt heel wat voorbereidend werk bij kijken, vooral omdat hij zeer uniform werkt. Hugo is nog steeds druk doende om al het materiaal te nummeren, een zeer intensieve taak. Het materiaal verleent er zich niet altijd gemakkelijk toe om deze schijnbaar eenvoudige klus te klaren. Soms zijn er scherven met een zeer slechte bakking en deze geven een stofferige structuur waardoor hij moet overstappen op verschillende technieken. Dit alles om aan te tonen dat een doorgedreven inventarisatie enorm tijdrovend is. Er zijn namiddagen waar we soms maar een of twee kleine resultaten hebben. We hopen ook om tegen volgend jaar klaar te zijn met een eerste publicatie, deze laat nog steeds op zich wachten, doch door nieuwe resultaten en grondiger doorzicht wordt deze steeds uitgesteld.

2015-01-15_DSCN0085

Arnaut

2015-01-15_DSCN0087

Romain

2015-01-15_DSCN0091

Hubert

2015-01-15_IMG_9404

Johnny

2015-01-24_DSCN0076

Hugo

Link naar de fotoreeks

Zaterdag 20/12/2014

Ingebruikname van twee vergrotingslenzen.

Vandaag zijn de twee vergrotingslenzen, die ons bezorgd zijn door de erfgoedcel, in gebruik genomen op de museumzolder. Dank zij deze lenzen zullen we een veel betere benadering, en zo ook een meer gedetailleerde studie van het archeologisch materiaal kunnen bewerkstellen. Deze lenzen zullen ons vooral helpen bij het onderzoek van het schervenmateriaal zoals de studie van de verschillende stempels, verschraling van het aardewerk, details van de versiering, enz,… Zij zullen een onontbeerlijk item vormen in ons verder onderzoeks- en archiveringswerk. Hier onder enkele foto’s van de ingebruikname
   
2014-12-20_P1130111

Hugo en Romain aan het werk

 
2014-12-20_P1130117

Hubert bezig met de opstelling

2014-12-20_P1130121

Arnout met het eerste onderzoekswerk

2014-12-20_P1130122

Werknamiddag van zaterdag 12/01/2013

De eerste werknamiddag van een nieuw werkjaar is weer een feit, en getrouw is de vaste ploeg op post. Het refitten en verlijmen, het op fiche brengen en inlezen in database, het verpakken van de verschillende afgewerke stukken en artefacten. alles verloopt volgens de normale gang van zaken. Walter is begonnen met alles wat wrijfschalen betreft in te brengen in database. Er wordt afgesproken dat we vanaf nu volgens thema zullen werken zodat we direct kunnen overgaan tot publicatie van dit thema. Er zal worden begonnen met de Drag. 27 (terra sigilata). Johnny neemt hier de leiding van deze studie en publicatie, bijgestaan door Hugo, en natuurlijk gans de ploeg.

Verslag 11de werkdag: zaterdag 03/02/2007

Vandaag vliegen we er in. Er staat heel wat op het programma. En vooral naar de test van het lijmen van onze eerste scherven kijkt iedereen reikhalzend uit.

Het is stipt 14 uur als ik mij samen met Hubert en Johnny naar de zolder begeef. Zwaarbepakt met allerhande ontbrekende materialen klimmen we de trap op. Hubert heeft een serie van lege plastieken dozen mee die prachtig materiaal zijn om een af te zonderen hoeveelheid scherven in weg te bergen. Ik zelf zeul nog met een extra verlengsnoer. Dit zal ons goed van pas komen als we alles gaan fotograferen, kwestie van batterijen uit te sparen. Johnny en Hubert storten zich dadelijk op de refitting. Dit terwijl Willy ook aankomt.

Ik maak onmiddellijk gebruik van de dozen van Hubert om de verzameling scherven afkomstig van de Blekte in op te bergen met vermelding van de nodige gegevens.

Ondertussen verdeelt Hubert de eerste lading koffiekoeken onder de aanwezigen. Het worden daar echte koffietafels.

Na het opbergen van het vernoemde materiaal ga ik door met de doorgedreven triage van het materiaal. Uiteindelijk slaag ik er in om op een afzonderlijke tafel alle fragmenten van oren en halzen afkomstig van kruiken en amforen te sorteren per afkomst van doos.

Dan wordt het tijd om eindelijk aan het experiment van de verlijming te beginnen. Na alle materiaal grondig te hebben uitgepakt besluit ik om met de fragmenten van het mortarium te beginnen.

   
Werktafel met het nodige materiaal om de stukken te lijmen.

Werktafel met het nodige materiaal om
de stukken te lijmen.

Ondertussen is Johnny er in alle stilte in geslaagd om drie scherven van een mortarium in licht rood aardewerk samen te voegen. Knap werk.

Terwijl ik het eerste stuk nauwkeurig aan het lijmen ben, is Walter aangekomen en gaat Johnny met de tweede lading koffiekoeken rond (vreetzakken). Het lijmen verloopt voorbeeldig, maar jammer genoeg moeten we vaststellen dat de klimatologische omstandigheden niet optimaal zijn en dat daarom de lijm niet optimaal zijn werk verricht. Er wordt overeengekomen dat Johnny deze werkzaamheden bij hem thuis zal verrichten onder optimale omstandigheden.

Het laatste wapenfeit van de dag is dat Johnny nog gauw drie scherven terra sigillata samenbrengt waardoor hij de bodem bekomt van een offerschaaltje.

Een pittig detail is ook nog dat de drie stukken van het mortarium afkomstig zijn uit drie verschillende dozen. Dus is nogmaals de theorie ontkracht dat elke doos uit een bepaalde context zou komen.

Moe maar voldaan keren wij zoals steeds … huiswaarts.

 
Romain en Willy bij het verlijmen van het mortarium.

Romain en Willy bij het verlijmen
van het mortarium.

Verslag 10de werkdag: zaterdag 27/01/2007

Deze werkdag begon anders als de voorgaande. Voor we ons naar het museum begaven zijn Johnny, Hubert en Romain op koopjesjacht gegaan. Zij hebben in samenspraak met de mensen van het museum tien stapelbare opbergboxen aangekocht. Dit om het geïnventariseerde materiaal netjes op te bergen. Doch, gedreven door de refittingkoorts waren we om 14u weer op onze vertrouwde post.

Het duurde geen vijf minuten of Johny kraaide al victorie, weer twee scherven van het zoveelste bord in grijs aardewerk, Belgische waar. Met alles wat reeds gekend was in het museum van dit type aardewerk plus hetgene wat wij reeds hebben samengebracht mogen wij reeds vaststellen dat dit soort van gebruiksvoorwerp frequent voorkomt op de site. Johny slaagt er die namiddag in om nog drie van deze voorwerpen te refitten.

Ondertussen is onze trouwe gezel Willy aangekomen. Ook hij slaagt erin om een refitting van dergelijk soort artefact te doen slagen.

Na een warme kop soep ons klaargemaakt door meesterkok Hubert gaan de werkzaamheden door.

We worden verrast door een bezoek van Luc Geeroms, conservator van het museum die opgetogen de vooruitgang van de inventarisatie vaststelt.

Ikzelf heb me vandaag voorgenomen om zeker alle voorwerpen van de bouwmaterialen (tegulae, imbrecies, mortelspecie, bouwstenen en metaal) op te bergen.

 
Twee stapelboxen met bouwmaterialen, de eerste geïnventariseerde objecten.

Twee stapelboxen met bouwmaterialen,
de eerste geïnventariseerde objecten.

 

Ondertussen is Walter ook aangekomen zodat we met vijf man een vruchtbare namiddag kunnen doorbrengen. En vruchtbaar was hij: 4 refittings van borden in grijs aardewerk, 1 bodem van een kruik met wijd opengaande buikwand, in licht roze aardewerk, dunwandig, 1 bodem van kruik in ruw grijs aardewerk met smalle opgaande buikwand. 1 rand van urne, grijs aardewerk type Holwerda, 1 scherf van mortaria aansluitend op stuk mortaria uit de geinventariseerde reserves van het museum (4951), samen geven deze compositie met (4956). Ook Regine, mijn echtgenote, vereerde ons met een bezoek.

Ikzelf ben begonnen met een doorgedreven triage van het materiaal dit om een beter overzicht te krijgen in de werkbakken.

Rond 17u30 begeven we ons terug naar de bewoonde wereld. Dit met een gevoel van zekerheid dat we nog voor verrassingen zullen zorgen.

Nog een pittig detail. De bodem van de kruik samengesteld door Hubert komt uit twee verschillende dozen: HOF1 en HOF14. Hierdoor is aangetoond dat niet alle materiaal afkomstig uit dezelfde doos afkomstig is uit dezelfde context.

 
Bodem van een kruik in lichtroze aardewerk, met wijdopengaande buikrand.

Bodem van een kruik in lichtroze aardewerk,
met wijdopengaande buikrand.

 
Hubert en Johnny voor de massa scherven van kleine urnes type Holwerda.

Hubert en Johnny voor de massa scherven
van kleine urnes type Holwerda.