Logboek 27/01/2007: 10de werkdag

Locatie: “Oud Hospitaal”, Stedelijk Museum Aalst Tijdstip: 14u – 18u Aanwezigen: Hubert Timmerman, Johnny De Mol, Willy Van Paepeghem, Walter Callebaut, Romain De Moor

Werkzaamheden: Aankoop opbergboxen, voortzetting refitting, doorgedreven triage van materiaal, opbergen van de reeds geinventariseerde bouwmaterialen.

Suggesties: Er wordt op aangedrongen om de reeds samengestelde artefacten te verlijmen, dit om andere stukken beter te kunnen aanpassen. Romain zal tegen volgende werkdag het nodige materiaal aanschaffen.

Verslag 9de werkdag: zaterdag 20/01/2007

Een rotdag, niet voor de inventarisatie, maar voor mij. Ik ben reeds gans de week bedlegerig en er zit geen verbetering in. Volgende week nog een ganse week thuis en donderdag aanstaande naar de kliniek, nog rotter. En dat terwijl al dat werk daar ligt te lachen. Gelukkig zijn er steeds de vaste kompanen Hubert, Johnny en op het laatste nippertje ook nog Walter. Deze mensen van het eerste uur wisten dus zeker wat doen vandaag. Johnny heeft voort gedaan met de refitting en zoals steeds met resultaat. Hubert heeft een fotoreportage gemaakt van al het materiaal dat reeds samengesteld is met het inventarisnummer van de doos erbij zodat missen nu reeds bijna helemaal uitgesloten is. Als er twijfel is, kan er steeds op de foto’s beroep gedaan worden. Ook is al dit materiaal reeds in een gepaste plastiekzak met zipsluiting ondergebracht met dezelfde inventarisatiegegevens als op de foto’s. Prachtig en belangrijk werk. Bij de balie lag de informatiemap te wachten die Ann ons beloofd had. Daarin staan heel wat praktische gegevens te boek over de tentoongestelde artefacten van de site. Met deze informatie zullen we vele zaken in een directe context kunnen plaatsen. Dank u Ann. Ik zal met veel plezier deze gegevens doornemen. Naarmate de werken beginnen te vorderen, komt eindelijk de noodzakelijke structuur van de toe te passen werkwijze naar voren. Steeds rond de klok van 17u30 keren onze zoldermotten met een voldaan gevoel huiswaarts. Hubert brengt me onmiddellijk op de hoogte van de werken, en met een blij gevoel kan ik enkel maar vaststellen dat we met een groep mensen werken die zich volledig achter dit project scharen. Ik hoop over enkele weken reeds een eerste voorzichtig overzicht van de refitting te kunnen voorstellen met de gepaste gegevens erbij. Natuurlijk zullen alle details over deze inventarisatie en refittingswerken uitvoerig worden besproken in een volledig eindrapport.

 
Johnny drukdoende bij de refittingswerken. Tegen de wand hangen typologieën van aardewerk. Voor de refitters een steuntje in de rug.

Johnny drukdoende bij de refittingswerken.
Tegen de wand hangen typologieën van aardewerk.
Voor de refitters een steuntje in de rug.

 
Resultaat van een aan gang zijnde refitting.

Resultaat van een aan gang zijnde refitting.

 
Hubert drukdoende met opbergen van de refittingsresultaten. Naast hem een overzicht van een bak met opengespreide scherven.

Hubert drukdoende met opbergen van de
refittingsresultaten. Naast hem een overzicht
van een bak met opengespreide scherven.

Verslag 7de werkdag: zaterdag 06/01/2007

Zes januari, eerste zaterdag van 2007. Eindelijk kunnen we weer naar onze vertrouwde zolder waar het inventarisatiewerk op ons ligt te wachten. Terwijl de stad zich volpropt met soldenjagers die gehaast door de mistige regen van winkel naar winkel lopen, verdwijnen wij op onze eenzame en rustige locatie. Na een warme begroeting van de mensen van het onthaal en de beste wensen gaan we aan het werk. We, dat zijn Romain en Hubert, want die eerste werkdag van het jaar hebben nog vele mensen van onze groep familiale verplichtingen. Toch niet getreurd want vandaag komt Patrick Monsieur ter plaatse om een verder werkschema voor 2007 op te maken. Eerst worden alle refittingresultaten aan hem voorgelegd. Ze krijgen onmiddellijk zijn welgemeende felecitaties: hier wordt degelijk werk afgeleverd. Nadien laten wij hem de verloren gewaande stukken zien. Zijn aandacht gaat vooral uit naar de stukken afkomstig van de kleine site op het Lindeveld nabij de Blekte: identiek hetzelfde materiaal als de site Steenberg, dezelfde kookpotten en gelijkaardig aardewerk van dezelfde periode. Deze twee sites kunnen zeker aan elkaar gelinkt worden. Na deze overwegingen gaan we over tot een kleine werkvergadering waarop voorgesteld wordt dat er wordt doorgewerkt aan de refitting en dat de dozen genummerd worden, want we blijven natuurlijk doorwerken per doos. De scherven zullen in potlood het nummer van hun doos krijgen. Op deze manier kunnen wij zonder veel moeite de scherven van de ene doos linken met materiaal uit dozen met een ander nummer. Verwisselen is uitgesloten. Van het kleinere schervenmateriaal van de urnetjes type Holwerda 37A zullen we vooral verder werken met de versierde scherven en zo een doorgedreven eerste schifting houden naar een bepaalde groep van voorwerpen toe. Dit lijkt omslachtig maar is doeltreffend. Patrick maakt de opmerking dat er twee opvallende groepen schervenmateriaal afwezig zijn: deze van de dolia’s (voorraadpotten) en de mortaria (wrijfschalen). Inderdaad, ondanks dat er in de tentoonstellingskasten twee scherven aanwezig zijn, ontbreken zij volledig in de voorraad waarover wij beschikken. Al vlug besluiten we om terug in de archiefkasten te duiken. Ondertussen heeft onze trouwe bondgenoot Walter zich ook aangemeld. Ook zijn archeologische microbe was niet meer te bedwingen. Kast na kast schuimen we af op zoek naar sporen van deze ontbrekende schakels. Na een klein uurtje duikt er een doos op waarin scherven van dolia’s en mortaria te voorschijn komen. Natuurlijk zonder inventarisatienummer of locatie, MAAR met een enveloppe gericht aan de Heer DE BROUWER J, KERKSTRAAT. De wetenschap dat onderpastoor De Brouwer ten tijde van de opgravingen in de Kerkstraat woonde, laat ons toe zwaar te vermoeden dat deze stukken afkomstig zijn van Hofstade. Nader onderzoek zal dit verder moeten uitmaken. Ondertussen werd het de hoogste tijd dat Patick ons verliet. Hij had nog andere archeologische verplichtingen. Ook voor ons liep deze werkdag ten einde. En toen de zoldermotten rond 18u terug op aarde nederdaalden, gingen zij met een voldaan gemoed huiswaarts, in gedachte het idee koesterend dat ze mischien weer een ontbrekende schakel hebben kunnen toevoegen aan dit lovend project.

 
2007-01-06 1168122829

Patrick en Romain in volle overleg over de toe te passen werkwijze.

2007-01-06 1168122925

De bewuste enveloppe gericht aan De Brouwer die werd teruggevonden tussen het ontbrekende schervenmateriaal van dolia’s en mortaria.

 

Logboek: 20/12/2006: 6de werkdag

Locatie: “Oud Hospitaal”, Stedelijk Museum Aalst

Tijdstip: 13u – 17u

Aanwezigen: Johnny De Mol, Hubert Timmerman, Guido Bieseman, Romain De Moor

Werkzaamheden: Refitting van schervenmateriaal. Opsporen van ontbrekend materiaal in de reserves met gunstig resultaat. Openleggen van twee dozen met kleine scherven en klasseren per soort scherven en per soort aardewerk.

Verslag 2de werkdag: zaterdag 18/11/2006

Zaterdag 14 uur. We waren weer paraat op de plaats waar we de komende maanden hopelijk nog veel archeologisch plezier gaan beleven. Wie was er allemaal? Hubert en ik natuurlijk; Mimi stond ons al op te wachten en Marc en Willy waren ook present. Later op de middag kwamen ook Walter en zoon Jan Willem ter plaatse. Wat stond er op het programma? De pers kwam ons die dag een bezoekje brengen om enkele foto’s te maken. En verder werd er natuurlijk verder gepuzzeld met de scherven. Het duurde niet lang of Marc kon een viertal scherven samen brengen waardoor een opstand van een voet vorm kreeg. Het is wel niet gemakkelijk werken omdat we alles per doos inventariseren. Nu is het steeds heen en weer hollen met scherven. Hierover ga ik met Patrick Monsieur (U.Gent) eens overleggen. Of we niet mogen inventariseren en composeren per soort aardewerk. Dit zou heel wat gemakkelijker werken zijn. Nu, we laten ons zeker niet ontmoedigen en doen verder op de ingeslagen weg. Moeilijk gaat ook. Ik wacht op antwoord van Patrick voor we de dozen gaan mengen. De werkzaamheden zijn gestopt rond half zes. Volgende keer drinken mee want op het einde wordt het wel dorstig

Willy en Hubert bij het verspreiden van het materiaal.

Willy en Hubert bij het verspreiden
van het materiaal.

Logboek 18/11/06: 2de werkdag

Locatie: “Oud Hospitaal”, Stedelijk Museum Aalst

Tijdstip: 14u – 18u

Aanwezigen: Hubert Timmerman, Romain De Moor, Willy Van Paepeghem, Marc Uytersprot, Mimi De Loose( allen HK Denderland), Walter Callebaut en Jan Willem Callebaut (beide losse medewerker)

Werkzaamheden: Refitting schervenmateriaal. Openleggen van meerdere dozen schervenmateriaal. De verlichting verbeterd met bijgehaalde spots. De pers komt enkele foto’s nemen voor een artikel in de krant.

Suggestie: Is het nodig om per doos te inventariseren? Er wordt vastgesteld dat dit materiaal voorheen reeds door elkaar gehaald is.