Zaterdag 24/01/2015

Werknamiddag op de museumzolder

Nog steeds gaat ons inventarisatiewerk op de museumzolder elke zaterdagnamiddag verder. De werkzaamheden verleggen zich nu meer en meer op de determinatie en beschrijving van het schervenarsenaal. Hierbij maken we gebruik van de nodige literatuur. Deze samenbrengen en toegankelijk maken is al een opdracht op zichzelf. Doch zijn we er al in geslaagd om een tamelijk uitgebreide bibliografie aan te leggen. Het opstellen van onze database is op het ogenblik een van de voornaamste bezigheden, dit gebeurt vooral door Arnaut die er op toeziet dat het inbrengen van de gegevens nauwkeurig gebeurt. Dit is zeker geen te onderschatten taak aangezien de hoeveelheid van het schervenmateriaal. Momenteel is hij bezig met de drinkbekers type Holwerda 31a. Een vergelijkende studie van het materiaal wordt op hetzelfde moment uitgevoerd. Walter is de man op de achtergrond die de database beheert en samenstelt. Zelf ben ik bezig met een reorganisatie van onze referentieverzameling, deze was namelijk wat op de achtergrond geraakt en de nieuwe gegevens zijn daardoor nog niet aangepast. Dit moet gebeuren met uitzonderlijke stiptheid. Het gaat hier om het samenbrengen van zoveel mogelijk verschillende soorten van aardewerk en natuurlijk indien mogelijk ook de afkomstbepaling, gelukkig kunnen we hiervoor bij onze mentor Dr. P. Monsieur ten rade. Johnny houdt zich nog steeds bezig met het refittingswerk en de verlijming van de verschillende stukken. Op het ogenblik is hij bezig met een vergelijkende studie van een niet te onderschatten aantal scherven waarvan niets is geweten maar die ook in de voorraad van het museum zaten. Daar er vergelijkend materiaal met dat van de tempelsite bij zit, is het niet onmogelijk te denken dat ook deze afkomstig zijn van Hofstade. Eerst tracht hij binnen dit schervendepot zoveel mogelijk refittingen uit te voeren alvorens dat hij dit materiaal gaat toetsen aan dat van de site Steenberg. Hubert is nog steeds onvermoeibaar bezig met fotograferen, ik vermoed dat hij ongeveer een 2000 tal foto’s heeft genomen. Ook hier komt heel wat voorbereidend werk bij kijken, vooral omdat hij zeer uniform werkt. Hugo is nog steeds druk doende om al het materiaal te nummeren, een zeer intensieve taak. Het materiaal verleent er zich niet altijd gemakkelijk toe om deze schijnbaar eenvoudige klus te klaren. Soms zijn er scherven met een zeer slechte bakking en deze geven een stofferige structuur waardoor hij moet overstappen op verschillende technieken. Dit alles om aan te tonen dat een doorgedreven inventarisatie enorm tijdrovend is. Er zijn namiddagen waar we soms maar een of twee kleine resultaten hebben. We hopen ook om tegen volgend jaar klaar te zijn met een eerste publicatie, deze laat nog steeds op zich wachten, doch door nieuwe resultaten en grondiger doorzicht wordt deze steeds uitgesteld.

2015-01-15_DSCN0085

Arnaut

2015-01-15_DSCN0087

Romain

2015-01-15_DSCN0091

Hubert

2015-01-15_IMG_9404

Johnny

2015-01-24_DSCN0076

Hugo

Link naar de fotoreeks

Zaterdag 20/12/2014

Ingebruikname van twee vergrotingslenzen.

Vandaag zijn de twee vergrotingslenzen, die ons bezorgd zijn door de erfgoedcel, in gebruik genomen op de museumzolder. Dank zij deze lenzen zullen we een veel betere benadering, en zo ook een meer gedetailleerde studie van het archeologisch materiaal kunnen bewerkstellen. Deze lenzen zullen ons vooral helpen bij het onderzoek van het schervenmateriaal zoals de studie van de verschillende stempels, verschraling van het aardewerk, details van de versiering, enz,… Zij zullen een onontbeerlijk item vormen in ons verder onderzoeks- en archiveringswerk. Hier onder enkele foto’s van de ingebruikname
   
2014-12-20_P1130111

Hugo en Romain aan het werk

 
2014-12-20_P1130117

Hubert bezig met de opstelling

2014-12-20_P1130121

Arnout met het eerste onderzoekswerk

2014-12-20_P1130122

Sfeerbeelden lezing 25/10/2013

Naar aanleiding van de archeologische lezing op 25/10/2013 over “Import via transportamforen in Gallia Belgica” door Dr. Patrick Monsieur geven we hier enkele sfeerbeelden over deze boeiende, gezellige avond. Een verslag over deze lezing kan men terugvinden in het ledenblad van de H.K. Denderland jaargang 12 nr.1, blz 8-10.

Deze diashow vereist JavaScript.

Verslag 11de werkdag: zaterdag 03/02/2007

Vandaag vliegen we er in. Er staat heel wat op het programma. En vooral naar de test van het lijmen van onze eerste scherven kijkt iedereen reikhalzend uit.

Het is stipt 14 uur als ik mij samen met Hubert en Johnny naar de zolder begeef. Zwaarbepakt met allerhande ontbrekende materialen klimmen we de trap op. Hubert heeft een serie van lege plastieken dozen mee die prachtig materiaal zijn om een af te zonderen hoeveelheid scherven in weg te bergen. Ik zelf zeul nog met een extra verlengsnoer. Dit zal ons goed van pas komen als we alles gaan fotograferen, kwestie van batterijen uit te sparen. Johnny en Hubert storten zich dadelijk op de refitting. Dit terwijl Willy ook aankomt.

Ik maak onmiddellijk gebruik van de dozen van Hubert om de verzameling scherven afkomstig van de Blekte in op te bergen met vermelding van de nodige gegevens.

Ondertussen verdeelt Hubert de eerste lading koffiekoeken onder de aanwezigen. Het worden daar echte koffietafels.

Na het opbergen van het vernoemde materiaal ga ik door met de doorgedreven triage van het materiaal. Uiteindelijk slaag ik er in om op een afzonderlijke tafel alle fragmenten van oren en halzen afkomstig van kruiken en amforen te sorteren per afkomst van doos.

Dan wordt het tijd om eindelijk aan het experiment van de verlijming te beginnen. Na alle materiaal grondig te hebben uitgepakt besluit ik om met de fragmenten van het mortarium te beginnen.

   
Werktafel met het nodige materiaal om de stukken te lijmen.

Werktafel met het nodige materiaal om
de stukken te lijmen.

Ondertussen is Johnny er in alle stilte in geslaagd om drie scherven van een mortarium in licht rood aardewerk samen te voegen. Knap werk.

Terwijl ik het eerste stuk nauwkeurig aan het lijmen ben, is Walter aangekomen en gaat Johnny met de tweede lading koffiekoeken rond (vreetzakken). Het lijmen verloopt voorbeeldig, maar jammer genoeg moeten we vaststellen dat de klimatologische omstandigheden niet optimaal zijn en dat daarom de lijm niet optimaal zijn werk verricht. Er wordt overeengekomen dat Johnny deze werkzaamheden bij hem thuis zal verrichten onder optimale omstandigheden.

Het laatste wapenfeit van de dag is dat Johnny nog gauw drie scherven terra sigillata samenbrengt waardoor hij de bodem bekomt van een offerschaaltje.

Een pittig detail is ook nog dat de drie stukken van het mortarium afkomstig zijn uit drie verschillende dozen. Dus is nogmaals de theorie ontkracht dat elke doos uit een bepaalde context zou komen.

Moe maar voldaan keren wij zoals steeds … huiswaarts.

 
Romain en Willy bij het verlijmen van het mortarium.

Romain en Willy bij het verlijmen
van het mortarium.

De tentoonstelling

Vrijdagavond 23/09/2005 was het eindelijk zover. Om 20 uur was het de opening van onze tentoonstelling.

Ann Van Den Brempt die door middel van bindteksten de verschillende gastsprekers zou voorstellen, leverde voorbeeldig werk.

In volgerde sprak Marc Uytersprot, de voorzitter van de HK Denderland, de genodigden toe.

Dan volgde de heer Walter De Swaef die de rol van de HK Denderland binnen de archeologie kwam toelichten.

Prof. Marc Rogge volgde over de samenwerking tussen het PAM en de HK Denderland.

Schepen van cultuur, Gracienne Van Nieuwenborgh prees dit initiatief ten volle.

Ten slotte volgde Romain De Moor met een dankwoord aan alle medewerkers, in het bijzonder aan Hubert Timmerman, Willy Van Paepeghem en Johnny De Mol die van het eerste uur bij de ganse voorbereiding betrokken waren. Natuurlijk uitte hij ook zijn dank naar het ganse bestuur van de HK Denderland toe.

In de volgende 9 dagen mochten wij een 800-tal bezoekers ontvangen waaronder verschillende plaatselijke verenigingen en scholen die een geleid bezoek kregen. Ook het uiteindelijke doel van de tentoonstelling leek geslaagd. De herinnering aan dit naoorlogse gebeuren kwam weer tot leven in onze gemeente en meerdere mensen kwamen naar buiten met nog een relekwie uit die tijd, zaken die de inventarisatie van de site zeker ten goede komen.

De publicatie van een gepaste brochure zorgde voor een blijvende herinnering aan deze tentoonstelling.

Aan de hand van volgende foto’s zal ik trachten een sfeerbeeld van de tentoonstelling weer te geven.

 

Deze diashow vereist JavaScript.

Verslag 10de werkdag: zaterdag 27/01/2007

Deze werkdag begon anders als de voorgaande. Voor we ons naar het museum begaven zijn Johnny, Hubert en Romain op koopjesjacht gegaan. Zij hebben in samenspraak met de mensen van het museum tien stapelbare opbergboxen aangekocht. Dit om het geïnventariseerde materiaal netjes op te bergen. Doch, gedreven door de refittingkoorts waren we om 14u weer op onze vertrouwde post.

Het duurde geen vijf minuten of Johny kraaide al victorie, weer twee scherven van het zoveelste bord in grijs aardewerk, Belgische waar. Met alles wat reeds gekend was in het museum van dit type aardewerk plus hetgene wat wij reeds hebben samengebracht mogen wij reeds vaststellen dat dit soort van gebruiksvoorwerp frequent voorkomt op de site. Johny slaagt er die namiddag in om nog drie van deze voorwerpen te refitten.

Ondertussen is onze trouwe gezel Willy aangekomen. Ook hij slaagt erin om een refitting van dergelijk soort artefact te doen slagen.

Na een warme kop soep ons klaargemaakt door meesterkok Hubert gaan de werkzaamheden door.

We worden verrast door een bezoek van Luc Geeroms, conservator van het museum die opgetogen de vooruitgang van de inventarisatie vaststelt.

Ikzelf heb me vandaag voorgenomen om zeker alle voorwerpen van de bouwmaterialen (tegulae, imbrecies, mortelspecie, bouwstenen en metaal) op te bergen.

 
Twee stapelboxen met bouwmaterialen, de eerste geïnventariseerde objecten.

Twee stapelboxen met bouwmaterialen,
de eerste geïnventariseerde objecten.

 

Ondertussen is Walter ook aangekomen zodat we met vijf man een vruchtbare namiddag kunnen doorbrengen. En vruchtbaar was hij: 4 refittings van borden in grijs aardewerk, 1 bodem van een kruik met wijd opengaande buikwand, in licht roze aardewerk, dunwandig, 1 bodem van kruik in ruw grijs aardewerk met smalle opgaande buikwand. 1 rand van urne, grijs aardewerk type Holwerda, 1 scherf van mortaria aansluitend op stuk mortaria uit de geinventariseerde reserves van het museum (4951), samen geven deze compositie met (4956). Ook Regine, mijn echtgenote, vereerde ons met een bezoek.

Ikzelf ben begonnen met een doorgedreven triage van het materiaal dit om een beter overzicht te krijgen in de werkbakken.

Rond 17u30 begeven we ons terug naar de bewoonde wereld. Dit met een gevoel van zekerheid dat we nog voor verrassingen zullen zorgen.

Nog een pittig detail. De bodem van de kruik samengesteld door Hubert komt uit twee verschillende dozen: HOF1 en HOF14. Hierdoor is aangetoond dat niet alle materiaal afkomstig uit dezelfde doos afkomstig is uit dezelfde context.

 
Bodem van een kruik in lichtroze aardewerk, met wijdopengaande buikrand.

Bodem van een kruik in lichtroze aardewerk,
met wijdopengaande buikrand.

 
Hubert en Johnny voor de massa scherven van kleine urnes type Holwerda.

Hubert en Johnny voor de massa scherven
van kleine urnes type Holwerda.