ArcheoTeam HK Denderland

 

Romain De Moor

2015-01-15_DSCN0087Locatie: Hofstade – Aalst, Oost – Vlaanderen, België

Inleiding: Als kind had ik reeds interesse in de vragen “vanwaar komen wij” “wie zijn wij”. Deze vragen zijn me steeds blijven achtervolgen. Op mijn 14de jaar had ik reeds een kleine verzameling fossielen. Op mijn 18de werd ik lid bij speleoclub Hades, ik heb grotten geëxploreerd tot mijn 33ste. Maar reeds als vroege twintiger ging mijn grootste passie uit naar de prehistorie. Wie waren de mensen die de prachtige rotsschilderingen maakten, wie maakte die stenen artefacten. Lezingen, cursussen en congressen van de prehistorie, ik was en ben nog steeds vaste gast. Archeologie werd mijn passie. Op latere leeftijd ging mijn interesse ook uit naar familiekunde. Ik werd bestuurslid van de Heemkundige kring Denderland Hofstade / Gijzegem. Hier werd ik geconfronteerd met de Gallo- Romeinse tempelsite van mijn gemeente Hofstade. Sinds 2003 werk ik samen met mijn collega Hubert Timmerman rond dit thema. Sedert 2006 werken wij elke zaterdag met een vast team aan de inventarisatie van deze site in het stedelijk museum “’t Gasthuys” te Aalst. Ons einddoel is om een totaal beeld van deze site weer te geven.

Interesses: Archeologie, Paleontologie, Heemkunde, Fotografie

Favoriete films: Gorilla’s in de mist, Gladiator, King Arthur, Daens.

Favoriete muziek: Kleinkunst

Favoriete boeken: The human past, prehistoric Europe

Johnny De Mol

Johnny de Mol Johnny is lid van de H.K. Denderland. Al vrij vlug heeft hij de stap van paleontologie naar archeologie gezet. Zijn interesse gaat vooral uit naar de steentijden, meer bepaald de studie van de artefacten. Sinds 2004 is Johnny werkzaam bij de archeologische werkgroep. Hij is de drijvende kracht achter het refittingswerk en determinatie van het materiaal.                  

Hubert Timmerman

hubert Ondervoorzitter van de H.K. Denderland en medeoprichter van de archeologische werkgroep in 2003. Binnen deze werkgroep is hij verantwoordelijk voor de fotografie. Met een eindeloos geduld zorgt hij er voor dat elk artefact, elke scherf wordt gefotografeerd. Bij elke activiteit of gebeurtenis van deze werkgroep zorgt Hubert voor een fotografisch verslag zodat we een gedetailleerd logboek kunnen samenstellen. . .   ….          

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bron: De erfgoedkrant April 2010

In elke erfgoedkrant zetten wij een Aalsterse erfgoedspeler in de kijker.
Deze keer richten we de schijnwerpers op…
De Archeologische Werkgroep van Heemkundige Kring Denderland.
Op zaterdagmiddag tref je hen steevast aan op de zolder van ’t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst: vrijwilligers met een passie voor archeologie. Al drie jaar lang buigen zij zich gedreven over aardewerk, godenbeeldjes, munten en wapentuig dat werd gevonden op de site Steenberg in Hofstade. Op die manier willen ze, onder begeleiding van Dr. Patrick Monsieur van de Universiteit Gent, dieper doordringen tot de geschiedenis van de site en het archeologisch belang van de vondsten beter duiden. De Heemkundige Kring Denderland zorgt voor de omkadering en geeft de onderzoekers de volle steun bij het welslagen van deze onderneming.
Het begon allemaal heel toevallig. In 1946 werd de aandacht van onderpastoor De Brouwer getrokken door een kleine urne die bij de familie Van Gijseghem op de schouw stond. Dit was zeker Romeins aardewerk. Zou er een archeologische site onder het erf van de landbouwer verscholen zitten? Verschillende onderzoekers kwamen ter plaatse.
Onder leiding van Prof Dr. De Laet, verbonden aan de Universiteit Gent, werden de resten van een Gallo-Romeinse tempel en villa blootgelegd. Het bleek om een zeer waardevolle archeologische
vindplaats te gaan. De bevindingen van het onderzoek werden vijf jaar later in een studie gegoten. Maar daarmee was lang niet alles over deze boeiende plek gezegd. In de naoorlogse context was archeologie geen prioriteit. Het opgegraven materiaal kon binnen de tijdsspanne van het onderzoek niet allemaal even grondig onderzocht worden. En zo rijpte bij een aantal gedreven amateurarcheologen het plan om zich met nieuw enthousiasme over de vondsten te buigen.
Romain De Moor, Hubert Timmerman, Willy Van Paepeghem en Johnny De Mol wisten de verschillende betrokkenen en eigenaars van delen van de archeologische vondsten te overtuigen om alle materiaal voor door gedreven studie weer bij elkaar te brengen. Op die manier lagen zij aan de basis van een Vlaams proefproject waarbij erfgoedamateurs en professionele instellingen met verenigde krachten aan wetenschappelijk onderzoek doen. Intussen sloten er nog meer vrijwilligers aan, onder meer Walter Callebaut, Hugo Thuy, Jef Avoux, Arnout Beugniez, Jos De Loose, Frederik De Loose en Bert De Ruyck.
Scherf per scherf proberen zij dichter te komen bij de interessante geschiedenis van deze site. Het uiteindelijke doel van het project is om een uitgebreide inventaris op te stellen waarbij er via ‘refitting’ (voorwerpen opnieuw proberen samenstellen) ook een nieuw zicht verkregen wordt op de verschillende types vaatwerk en hun aantallen. Op die manier kan het gevonden materiaal beter vergeleken worden met vondsten op andere sites en zal het belang van de Steenbergsite beter kunnen worden geduid.
Dat de vrijwilligers van de werkgroep het serieus menen, mag blijken. Twee jaar geleden startten Romain, Johnny en Arnout met een opleiding archeologie. Dit om een meer wetenschappelijk inzicht in hun project te verwerven. Kan het engagement van deze werkgroep beter geïllustreerd worden? Hou ze dus zeker in de gaten!

Meer weten?

Je kunt de activiteiten van de archeologische werkgroep HK Denderland volgen via archeoblog-steenberg.blogspot.com. Voor 5,-EUR is in het stedelijke museum ook de publicatie Hofstade onder de archeologische loep te koop: een catalogus van de tentoonstelling in 2006. En je bent ook altijd welkom op zaterdagnamiddag tussen 14 en 18 uur op de zolder van het stedelijk museum. Ook op Erfgoeddag kan je hen een bezoek brengen tussen 10 en 12 uur. Romain en zijn collega’s zullen je graag te woord staan.
De passie waarmee ze over hun bezigheden praten, werkt overigens heel aanstekelijk!